floranatolica
floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-

King County`nin Kunduzları

Serdar Ölez, 2009

Seattle, Washington / ABD

King County bölgesindeki kunduzlar buzul çağından beri burada yasarlar.  Bu kürklü, çalışkan hayvanlar yüzyıllardır dağları vadiye çevirmiş, akarsuların yolunu değiştirmiş, kimi zamanda bitki örtüsünün, balıkların ve su kuşlarının yasam alanlarının değişmesine neden olmuşlardır. 1800lu yılların sonunda kunduz kürküne olan ilgi ve ihtiyaç bu bölgedeki Avrupalı kolonilerin sayısını arttırmış ve neredeyse bu masum hayvanin soyunu tüketecek hale getirmiştir. Bugün genel anlamda kürke olan ilgi azaldığından sayılarının miktar artmış olmasına rağmen, yasam alanlarının insanlar tarafından birer birer işgal ediliyor olması onlar için hala büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Kimdir bu Kunduzlar... Kunduzlar (Castor canadensis) kuzey Amerika`daki kemirgen ailesinin en geniş topluluğudur. Deniz seviyesinden başlayıp 3000m yüksekliğe kadar geniş bir coğrafyada yasayabilirler. Yari suda yasayan bu hayvanlar 25-30kg`a kadar ulaşabilirler. Perdeli arka ayakları, geniş kemirgen dişleri, yayvan-düz bir kuyruğu vardır. Bu geniş kuyruğu ayaktayken destek, yüzerken dümen olarak kullanır. Yine suda herhangi bir tehlike sezerse kuyruğu ile su yüzeyine vurarak diğer kunduzları uyarır. Bilinenin aksine kunduzlar kuyruklarını yaptıkları barajlara çamur sıvamak için kullanmazlar. Ne yerler... Kunduzlar genellikle kavak, hud, söğüt, dişbudak gibi ağaçların yaprak, kabuk, ve ince dallarını yerler. İlkbaharda ise lahana gibi sebzelerin filizlerini, kökleri, otları ve su bitkilerini yerler. Yaz ortalarında ise protein bakımından zengin yosunları menulerine eklerler. Açlık sınırına geldiklerinde ise iğne yapraklı ağaçları yemeğe yönelirler. Yasam alanları... Kunduzlar, tıpkı insanlar gibi, ortamlarını ihtiyaçlarına uyacak şekilde düzenlerler. Bu düzenlemeden diğer bir çok bitki ve hayvan da yararlanır. Vizon, rakın, balıkçıl kurbağa gibi birçok hayvan kunduzların oluşturdukları bu havuzcuklarda avlanırlar. Göçmen kuşlar bu golcükler etrafında yuva yapacak ve kuluçkaya yatacak uygun mekanlar bulurlar. Balıklar, sürüngenler, ve amfibik hayvanlar kışı bu havuzcuklarda geçirirler. Neden su bentleri yaparlar... Kunduzlar, derin su yatakları oluşturarak güvenliklerini sağlamak ve ağaç dallarını, kabuklarını taşımak için yiyecek kaynaklarının yakınlarına derin su bentleri ve kanallar kurarlar. Kunduzlar kavgacı veya saldırgan hayvanlar değillerdir. Hantal yürüyüşleri onları yırtıcı hayvanlara karşı savunmasız kılar. Korunmak için, mükemmel bir yüzücü olarak bilindikleri derin su bentlerine kaçarlar. Yüzme hızları saatte 6 mile kadar ulaşabilir.
Su bendi yapmak için, genellikle kestikleri dalları kesik kısmı akıntıya karsı gelecek şekilde su yatağına yerleştirirve çamur ve taslarla sabitlerler. Kunduzlar dalların arasını bitki ve toprakla doldurdukça, su bendi su tutmaya baslar. Ancak bu yöntem mümkün değilse yakınlarda bulabilecekleri her turlu dal, tas, çamur ve ekin kalıntılarını kullanarak kendi barajlarını oluştururlar. Kunduz Evi... Bentteki su derinliği 3ft (1m) veya daha yukarı bir seviyeye ulaştığında, kunduz kendisine yasayacak bir sığınak yapmaya baslar. Tas, çamur ve dallarla yaklaşık 8ft (2.4m) yüksekliğinde bir yığın oluşturur ve su altından iki veya daha çok giriş tüneli kazar. Tünel seklindeki bu girişler yığının ortasında bulunan yasam alanına açılırlar. Bu yasam platformu su seviyesinin bir kaç inch (3-5cm) üzerinde kalır. Sığınağın suyun dışında kalan yan duvarlarını dal ve çamurla sıvayıp su ve hava geçişini engeller. Ancak tepe kısmını çamur kullanmadan sadece dallarla örterek yasam bölmesinin havalanmasını sağlar. Bu alanda beslenir, kürkünü kurutur ve tahta liflerinden oluşturduğu yatağına kıvrılıp uyur. Su akısının hızlı olması durumunda, kunduz sığınak yerine yığın içerisinde bir in kazar. Yıl boyunca... Kunduzlar yeni su bentleri yapmak için ilkbahar aylarını seçerler. Sonbaharda bunları tamir eder kış için yiyecek depolarlar. Rezervuar yeterince yüksek olmalıdır, ve yeterince su tutmalıdır ki soğuk kış aylarında tabanına kadar donmasın. Böyle bir durumda tabana çamurların altına gizledikleri yiyeceklere ulaşamayacak ve açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karıya kalacaklardır. Bir kunduz ailesinin kışı geçirebilmek için 1-2 ton yiyeceğe ihtiyacı vardır. Çiftleşme ve yavrulama Kunduzlar ailesinde iki kuşak yavru bir arada yaşar. Yetişkin kunduzlar şubat ayında çiftleşir ve mayıs ayında yavrular dünyaya gelirler. Haziran ayından itibaren bu yavrular su kenarında çimen ve yabani ot aramaya çıkarlar. Her yavru aileyle beraber iki kış geçirir. Daha sonra, seksüel gelişimini tamamlaması ile birlikte kendi başlarına bir koloni kurmak için sığınaktan ayrılırlar. Yetişkin kunduzlar akıntı yönünde olduğu gibi akıntıya karşı da uzun süre yol alarak yiyeceği bol bir bölge bularak evlerini kurarlar.

King County Department of Natural Resources & Parks
isimli kurumun kunduzların tanıtılması amacı ile bastırıp yayınladığı bir broşürden derlenmiştir