floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-

Abughamir Kilisesi

Serdar Ölez, 2015

Kars / Türkiye

Diğer adlar: Abukhamrents Kilisesi; Polatoğlu Kilisesi; Church of Saint Gregory of The Abughamir Family; Church of the Abughamrents; Chapel of Shushan Pahlavun.
Ani surları içerisinde bulunan bu yapının kitabesinde yazdığına göre burası; Ermeni Bahlavuni hanedanından Prens Krikor´un emriyle kardeşi Hamze ile kızkardeşi Seda için dinlenme yeri olarak yaptırılmış ve Aziz Krikor Lusavoriç´in adına sunulmuştur. Kilise 994 yılında yapılmış, daha çok XVII.yüzyılın çok apsitli kilise tipleri örnek alınmıştır. Kilisedeki kitabelerde 1047 yılında Selçuklularla yapılan bir savaşta ölen Ermeni kahramanlardan Vahram Bahlavuni´nin ismi sık sık geçmektedir. Kilise içten daire, dıştan yonca planlı altı apsitli bir yapıdır. Bu plan şekli merkezi planlı, rotundalardaki nişlerin derinleştirilmesi sonucu meydana gelmiştir. Taş yontma sanatının en güzel örneklerini ortaya koyan bu yapının masif duvarları üçgen nişlerle hafifletilmiş ve buralara açılan ince uzun altı pencere ile de ibadet mekanı aydınlatılmıştır. Yapının üst örtüsünü oldukça yüksek kasnaklı konik bir çatı meydana getirmektedir. Çatıya 12 pencere bulunmaktadır. Yapı bir aile kilisesi olarak inşa edildiğinden etrafında aileye ait mezarlar yer almaktadır. 2012 yılındaki restorasyon sırasında kilisenin çevresindeki dolgu temizlenmiş, bu işlem sırasında insan kemikleri ve seramik parçalarına rastlanmış, mutfak işlerinde kullanılmış çeşitli ocak kalıntıları bulunmuştur. Kazı ve restorasyonu yürüten Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan garip açıklamada bu buluntuların tahrip olmamaları için de inceledikten sonra üzerilerinin tekrar toprakla kapatıldığı belirtilmiştir.