floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Amanitaceae cinsleriAmanitaceae /
Türkiye´de Amanitaceae () ailesine bağlı 0 doğal cins gözlenmiştir. Koyu alanlar bilimsel makalelerden derlenen doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise floranatolica gönüllülerinin gözlem konumlarını belirtmektedir.

 

Amanitaceae genel anlatım [1]

Amanitaceae ailesi güncel çalışmalara göre monofiletik bir gruptur, Amanita, Catatrama, Limacella, Limacellopsis ve Myxoderma olmak üzere 5 cins içermektedir. Aile içerisindeki saptan ayrık lamelli, yüzüklü, higroskopik olmayan, çeşitli renklerde şapkaları olan türlerin hemen hemen %95’ini kapsayan Amanita üç alt cinse ve 11 seksiyona ayrılabilir (Alt cins Amanita: seksiyon Amanita, seksiyon Amarrendiae, seksiyon Caesareae ve seksiyon Vaginatae. Alt cins Amanitina: seksiyon Amidella, seksiyon Arenariae, seksiyon Phalloideae, seksiyon Roanokenses, seksiyon Strobiliformes ve seksiyon Validae ve alt cins Lepidella: seksiyon Lepidella) (Cui ve ark., 2018).


1) Sesli E (2022). Amanita spadicea: Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt. MANTAR DERGİSİ, 13(2), 92 - 95.
2) Cui, Y.-Y., Cai, Q., Tang, L.-P., Liu, J.-W. ve Yang, Z.L. (2018). The family Amanitaceae: molecular phylogeny, higherrank taxonomy and the species in China. Fungal Diversity, 91(1): 5–230
3) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).