floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ulmus taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Ulmaceae
Cins adı: Ulmus
Türkiye´de toplam 7 tür doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar floranatolica gözlem konumlarıdır.
Karangiç
Ulmus canescens
Durukaraağaç
Ulmus elliptica
Dağkaraağacı
Ulmus glabra
Hercaikaraağaç
Ulmus laevis
Ovakaraağacı
Ulmus minor
Gürkaraağaç
Ulmus umbraculifera
Melezkaraağacı
Ulmus × hollandica

Genel Anlatım [1]

Kışın yaprağını döken, genel olarak boyu ağaçlar olmakla beraber, sahil kesimlerinde ve tarım arazilerinin kenarlarında bulunan bireyleri boylu çalılıklar oluşturmaktadır. Tomurcukları çok pullu, pullar tüylü ya da çıplak, almaçlı dizilmiş, türlere göre tomurcukları büyük ya da küçüktür. Çiçek ve yaprak tomurcukları farklı şekil ve büyüklüktedir. Yaprak tomurcukları daha çok sürgünlerin uç kısımlarına doğrudur ve dar sivri uçludur. Buna karşın çiçek tomurcukları sürgünlerin alt kısımlarına doğrudur ve yuvarlak, şişkin ve daha büyüktür. Yapraklar sivri ya da damla uçlu, kenarları çift sıralı dişli, tabanı asimetriktir. Yaprakların alt yüzleri tüylü ya da çıplaktır; sapsız ya da kısa saplıdırlar. Çiçekleri 1 cinsli, 1 evcikli ya da erseliktir. Çiçek çevresi yeşil ve çiçekler demet halindedir. Çiçekler türlere göre saplı ya da sapsızdır. Çok sayıda çiçek bir arada bulunur, demetler halindedir ve çiçekler erken dönemde, mart ayında yapraklanmadan önce başlar. Yapraklar meyveyle birlikte aynı zamanda oluşurlar. Meyve kanatlı nuks olup, kanat zar gibi incedir. Nuks meyve türlere göre kanadın ortasında ya da bir tarafa doğru kaymıştır.

Tanı anahtarı [1]

1.Yaprakları sapsız ya da çok kısa saplı, büyük, bazen tali toplar mevcut, alt yüzleri yumuşak tüylerle kaplı, yaprak ucu kısa damla uçludur; nuks meyve kanadın tam ortasındadır …Ulmus glabra

1.Yapraklar saplı, sivri uçlu, tali loplar yok, alt yüz seyrek ya da sık tüylü; meyve kanadın ucuna ya da tabanına doğru kaymıştır.

2.Yapraklar geniş, dairemsi,dip kısımları çok çarpık, dişler büyük ve 1.derece dişler çengel gibi ileriye doğru kıvrık, alt yüzü tüylü; çiçek ve meyveler saplı; meyve kanadın sap kısmına doğru kaymış ve kanat kirpiklidir …Ulmus laevis

2.Yapraklar dar, diğer tüm türlerden daha küçük, dip kısımları çarpık, dişler daha küçük ve 1.derece dişler çengel gibi kıvrılmamış; çiçek ve meyveler sapsız, meyve kanadın uç kısmına doğru kaymış ve kanat kirpiksizdir.

3.Yaprakların alt yüzünde yan damarların ana damara birleştiği kısımlarda tüy demetleri var. Sürgün ve tomurcuklar çıplak ya da seyrek tüylü, yapraklar koyu yeşil ...Ulmus minor

3.Yaprakların alt yüzü, tomurcuklar ve sürgünler çok sık beyaz tüylerle kaplı, yapraklar grimsi yeşil …Ulmus canescens


1) Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684 s.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).