floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Picea abies
 
NGBB / İstanbul - Ocak 2019 © Serdar Ölez
Picea abiesPicea abiesPicea abiesPicea abiesPicea abies
Gözlem bildir
Batı Ladini
Pinaceae / Picea / Picea abies
Batı Ladini (Picea abies) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Bilimsel olarak Picea abies L. Karst. şeklinde tanımlanır. Picea cins adının Latincede `reçine` anlamına gelen pix kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Abies Latince bir kelimedir ve yükselen, dimdik çıkan anlamındadır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
Gövde ve dallar ince, pulsu, çatlaklı grimsi esmer bir kabukla örtülüdür. Yapraklar iğne formlu, 1-1.5 x 10-20 mm; yaprak kesiti dört köşeli; yapraklar dala çepeçevre almaşık ve tek tek bağlıdır. Bir evciklidir. Dişi çiçek sürgün ucunda, erkek çiçek ise sürgün koltuğunda yer alır. Kozalaklar ince ve uzun; aşağı dönük, olgunlaşmadan önce yeşil-koyu kırmızı daha sonra kahverengidir; olgunlaştıklarında bile açılmaz, olduğu gibi yere düşerler. Ladinler sıklıkla göknarlarla karıştırılır.


Gözlemler
NGBB / İstanbul
Ocak 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Picea türleri: P.orientalis
Türkiye´de varlığı bilinen diğer Picea türleri: P.abies
Gözlem bildirilen diğer Picea türleri: P.glauca, P.pungens
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)