floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salsola crassa
 
Hamzalı / Şereflikoçhisar / Ankara - Ekim 2021 © Serdar Ölez
Salsola crassaSalsola crassaSalsola crassaSalsola crassaSalsola crassa
Gözlem bildir
Etli sodaotu
Amaranthaceae / Salsola / Salsola crassa
mapmapmap
Etlisoda (Salsola crassa) Ispanakgiller (Amaranthaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Konya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Salsola crassa M.Bieb. şeklinde tanımlanır.

Salsola etimolojisi

Salsola {Latince}: tuzlu. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. M.Bieb. kısaltması bilim insanı Friedrich August Marschall von Bieberstein (1768-1826) için kullanılmıştır.

Morfoloji


20-45 cm boylanabilen, tek yıllık, halofit (tuzcul) bir otsudur. Gövde sık dallanmıştır, başlangıçta ince ve kısa tüylü sonraları tüysüzdür; tüm yüzeyler mumumsudur. Yapraklar etli ve yay şeklinde kavislidir, 20 x 1.5 mm boyuta kadar şeritsi formdadır, dip kısmı daha geniş ve kirpiklidir. Çiçeklenme mayıs-temmuz ayları arasında gerçekleşir. Çiçekli dallar braktelidir, yoğunluk vejetatif dallardaki yapraklardan hafifçe daha fazladır. Çiçekler erdişidir, erkek ve dişi organlar aynı çiçektedir; yaprak koltuklarında tek tek yer alır. Periant dilimler kağıtsı dokuda ve 1–2.5 mm uzunluktadır; dilimler ters yumurtamsı , uç kısım cılız tüylü ve kırmızımsıdır. Ercikler hemen hemen şeritsi formda, 1´er mm boyda ve 5 adettir; başçıkta her biri iki bölmeli dört polen kesesi bulunur. Boyuncuk 0.5 mm ve kalındır; tepecik 1-1.1 mm uzunlukta ve gürbüzdür. Meyveler kanatlıdır, kanatlarla birlikte yaklaşık 15 mm çaptadır; meyveleneme sırasında periant ~3-4 mm uzunluğa ve 5 mm çapa ulaşır; üst kısım yoğun cılız tüylüdür; üstte kalan kanatlar periantın üst yarısından çıkar ve herbiri 2.5 x 4 mm boyutlardadır; içte kalan kanatlar 2 adettir ve dıştakilerden oldukça daha küçüktür.listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Salsola crassaHamzalı / Şereflikoçhisar / Ankara
Ekim 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salsola türleri: S.anatolica, S.boissieri, S.brachiata, S.crassa, S.cyrenaica, S.dendroides, S.grandis, S.incanescens, S.inermis, S.kali, S.laricina, S.macera, S.nitraria, S.soda, S.stenoptera, S.tragus, S.turcica, S.verrucosa
Kaynaklar
 1. Flora Somalia, Vol 1, (1993) Author: by I. Friis & M. G. Gilbert [updated by M. Thulin 2008] (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 2. Yaprak, A.E. (2012). Salsola. Şu sitede: Bizimbitkiler (2013). <http://www.bizimbitkiler.org.tr>, [er. tar.: 01 12 2021].
 3. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
 4. Terzi, H. , Yıldız, M. & Altuğ, Ü. (2017). Halofit Salsola crassa’nın Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklık ve Işığın Etkileri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/43198/515889
 5. Guma, I. R., Padrón-Mederos, M. A., Santos-Guerra, A. and Reyes-Betancort, J.A. 2010. Effect of temperature and salinity on germination of Salsola vermiculata L. (Chenopodiaceae) from Canary Islands. Journal of Arid Environments, 74, 708–711.
 6. Yıldıztugay, E., Ozfidan-Konakci, C. and Kucukoduk, M. 2014. The role of antioxidant responses on the tolerance range of extreme halophyte Salsola crassa grown under toxic salt concentrations. Ecotoxicology and Environmental Safety, 110, 21–30.
 7. Jahromı, N. S. M. , Jonoubı, P. , Majd, A. & Dehghanı, M. (2019). Investigating the anatomy of the halophyte Salsola crassa and the impact of industrial wastewater on its vegetative and generative structures . Turkish Journal of Botany , 43 (6) , 785-797 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbtkbotany/issue/50796/661
 8. M. Gürsoy, M.T. Harris, J.O. Downing, S.N. Barrientos-Palomo, A. Carletto, A.E. Yaprak, M. Karaman, J.P.S. Badyal. Bioinspired fog capture and channel mechanism based on the arid climate plant Salsola crassa, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 529, 2017, Pages 195-202, ISSN 0927-7757
 9. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
 10. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
 11. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
 12. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)