floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Capparis orientalis
 
Karaincir / Datça / Muğla - Mayıs 2015 © Serdar Ölez
Capparis orientalis
Gözlem bildir
Kabarkarın
Capparaceae / Capparis / Capparis orientalis
mapmap
Kabarkarın (Capparis orientalis) Keberegiller (Capparaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Antalya alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir.

Türkçe literatürde genellikle Kabarkarın olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kapari olarak bilinir. Bilimsel olarak Capparis orientalis Veill. şeklinde tanımlanır.

orientalis etimolojisi

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Veill. kısaltması bilim insanı Veillard (1800) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Dağınık çalı formlu, çok yıllık, odunsu bir türdür. Yapraklar yuvarlağımsı veya çok genişçe yumurtamsı, sıklıkla dikensi ucu bulunmayan, nadiren çok küçük ve geriye doğru kıvrımlı dikensi uçlu, bazen çentikli, taban yuvarlağımsı veya yüreğimsi ve tüm yüzeyler sıklıkla tüysüz; stipül iğne dikenli ve zayıftır, erken dökülür veya hiç bulunmaz. Çiçekler zayıfça simetrik, gösterişli; çanak yapraklar 4; taç yapraklar 4, beyazımsı; ercik çok sayıda; ovaryum bir sap üzerinde, sap meyve zamanı uzamış haldedir. Meyve üzümsü, çok tohumlu kapsül haldedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Capparis orientalisKaraincir / Datça / Muğla
Mayıs 2015 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Capparis türleri: C.aegyptia, C.orientalis, C.sicula, C.spinosa, C.zoharyi
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)