floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Osyris alba
 
Çıralı / Kemer / Antalya - Ağustos 2022 © Serdar Ölez
Osyris albaOsyris albaOsyris albaOsyris albaOsyris albaOsyris albaphotos
Gözlem bildir
Morcak
Santalaceae / Osyris / Osyris alba
mapmapmapmapmapmapmapmap
Morcak (Osyris alba) Güvelekgiller (Santalaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı Karadeniz, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yükseltilerde; taşlık kireçtaşı yamaçlar, makilikler, çam ve meşe ağaçlıkları ve taş duvarlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Osyris alba L. şeklinde tanımlanır.

alba etimolojisi

Alba Latincede beyaz anlamına gelir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


0.25-2 m boylanabilen çalılardır. Gövdeler çok dallanmış ve dik gelişimlidir. Yapraklar şeritsi-mızraksı, derimsi, 10-20 ( -30 ) x 1-3 mm boyutlarda, keskin veya dikensi uçludur. Çiçekler yeşilimsi sarı; periant loblar yumurtamsı-üçgen biçimli ve 1.5 ( -2 ) mm boydadır; kısır dişi çiçeklerde kısır ercikler mevcuttur. Meyve küremsi, 5-8 mm çapta, tek çekirdekli, etli ve kırmızı renktedir.listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Osyris albaMarmara Adası / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Osyris albaAkyarlar / Bodrum / Muğla
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Osyris albaÇıralı / Kemer / Antalya
Ağustos 2022 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Osyris türleri: O.alba
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)