floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Turanecio lorentii
 
Bozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Turanecio lorentiiTuranecio lorentiiTuranecio lorentiiTuranecio lorentii
Gözlem bildir
Yamaçturanotu
Asteraceae / Turanecio / Turanecio lorentii
Yamaçturanotu (Turanecio lorentii) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1650-2135 m yükseklikler arasında; bozkırlar, çalılıklar ve taşlık yamaçlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Turanecio lorentii (Hochst.) Hamzaoğlu şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Hochst. kısaltması bilim insanı Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter (1787-1860) için kullanılmıştır; Hochstetter Alman bitki bilimci ve Protestan din adamıdır. Hamzaoğlu kısaltması bilim insanı Ergin Hamzaoğlu (2000) için kullanılmıştır.
Morfoloji

30-130 cm boylanabilen, keçe tüylü, çok yıllık bir türdür. Dip yapraklar saplıdır, altta daha yoğun olmak üzere keçe tüylüdür, hemen hemen dikdörtgenimsi, derin tüysüdür; loblar tam kenarlı veya dişli ve 3-7 çifttir, terminal lob 1.5-4 cm genişliktedir; taban kesiktir. Gövde kısmındaki yapraklar sapsız, kulaklı, loblu veya tam kenarlıdır. Kapitulum ışınsal, 3-14´ü birarada seyrek yalancı şemsiye kurullarda ve 2.5-5 cm genişliktedir. Filariler 6-8 mm ve mızraksıdır; kaliküler brakteler az sayıda ve şeritsidir; keçe tüylüdür. Dilsi çiçekçikler 10-18 mm ve altın sarısı renktedir. Tüpsü çiçekçikler 4 loblu ve derin sarı veya kahverengimsidir. Sert kabuklu meyve 3-4.5 mm, tüysüz ancak nadiren seyrek havlıdır. Papus beyaz ve ~ 7 mm´dir.Gözlemler
Bozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Turanecio türleri: T.bulghardaghensis, T.cariensis, T.davisii, T.eriospermus, T.hypochionaeus, T.jurineifolius, T.lazicus, T.lorentii, T.pandurifolius, T.taraxacifolius
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)