floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ranunculus fenzlii
 
Nohutlu / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Ranunculus fenzliiRanunculus fenzliiRanunculus fenzliiRanunculus fenzliiRanunculus fenzlii
Gözlem bildir
Kıncırok
Ranunculaceae / Ranunculus / Ranunculus fenzlii
Kıncırok (Ranunculus fenzlii) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Adana, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 2000-2700 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlarda; sıklıkla kireçtaşı kayaçlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Ranunculus fenzlii Boiss. şeklinde tanımlanır. Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır.
Morfoloji

10-40 (-60) cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür; yüzeyler basık-cılız tüylü, bazen basık-ülgerli veya tüysüzdür. Rizom yatay ve tüylüdür. Gövde 1-9 çiçekli ve yapraksıdır. Köksel yapraklar kazayağı biçiminde üç eşit parçaya bölünmüştür; orta dilimlerin 3-5 mm boyunda yaprakçık sapı bulunur; dilimler genişçe kamamsıdır ve uç kısmı çentikli veya birkaç dişlidir. Üst gövde yaprakları tabana kadar bölünmüş birkaç uzun şeritsi dilime bölünmüştür. Çanak yapraklar basıktır. Taç yapraklar 8-20 mm boydadır. Sert kabuklu meyveler yarı-dairesel, yassı ve 3.5-4 mm genişliktedir; kenara paralel en az bir damar bulunur; tüysüzdür; gaga (dar uç kısım) ~ 1 mm, narin ve kıvrımlıdır.Gözlemler
Nohutlu / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ranunculus türleri: R.anatolicus, R.argyreus, R.arvensis, R.asiaticus, R.aucheri, R.bingoeldaghensis, R.brachylobus, R.brevifolius, R.brutius, R.buhsei, R.bulbilliferus, R.bulbosus, R.cadmicus, R.cappadocicus, R.caucasicus, R.chius, R.constantinopolitanus, R.cornutus, R.crateris, R.creticus, R.crymophilus, R.cuneatus, R.damascenus, R.demissus, R.dissectus, R.diversifolius, R.fenzlii, R.fibrillosus, R.ficaria, R.ficarioides, R.flammula, R.gracilis, R.grandiflorus, R.gueneri, R.heterorrhizus, R.illyricus, R.isthmicus, R.kochii, R.kotschyi, R.lanuginosus, R.lateriflorus, R.lingua, R.macrorrhynchus, R.marginatus, R.millefoliatus, R.millefolius, R.munzurensis, R.muricatus, R.myosuroides, R.neapolitanus, R.obesus, R.ophioglossifolius, R.oreophilus, R.oxyspermus, R.paludosus, R.pedatus, R.peltatus, R.pinardii, R.poluninii, R.polyanthemos, R.polyphyllus, R.polyrhizos, R.psilostachys, R.repens, R.reuterianus, R.rionii, R.rumelicus, R.sardous, R.sartorianus, R.scandicinus, R.sceleratus, R.sericeus, R.sintenisii, R.sphaerospermus, R.sprunerianus, R.strigillosus, R.tempskyanus, R.thracicus, R.trichocarpus, R.trichophyllus, R.unguis-cati, R.vanensis, R.velutinus, R.vermirrhizus
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)