floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Thalictrum isopyroides
 
Turnadere / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Thalictrum isopyroidesThalictrum isopyroidesThalictrum isopyroidesThalictrum isopyroides
Gözlem bildir
Karakatranotu
Ranunculaceae / Thalictrum / Thalictrum isopyroides
Karakatranotu (Thalictrum isopyroides) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Adana, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1100-1800 m yükseklikler arasında; genellikle kaya çıkıntılarında gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Thalictrum isopyroides C.A.Mey. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. C.A.Mey. kısaltması bilim insanı Carl Anton von Meyer (1795-1855) için kullanılmıştır; Meyer bir Alman (daha sonra Rus vatandaşı olmuştur) botanikçi ve kaşiftir.
Morfoloji

Neredeyse saplardan oluşan, çok dumanlı, tüysüz otsu bir türdür. Yapraklar 3 parçalı, 2 katmanlı birleşik yapıdadır, dış hatları üçgen biçimlidir; iki yanal bölme ortadaki kadar geniştir. Dilimler eliptik vetam kenarlı veya lobludur, 7 mm´den daha fazla değildir. Çiçek durumu salkım veya birleşik salkım yapıdadır, çiçek kümesi sapı braktelerden daha uzundur, meyve dönemi daha da uzar, yay gibi bükülmüş-yayılıdır. Tepecik oksu ve düzensiz kenarlıdır. Sert kabuklu meyveler dikdörtgenimsi-iğsi, belirgin çıkıntılı ve 5-6 mm´dir.Gözlemler
Turnadere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Thalictrum türleri: T.aquilegiifolium, T.flavum, T.foetidum, T.isopyroides, T.lucidum, T.minus, T.orientale, T.simplex, T.sultanabadense
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)