floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rhamnus microcarpa
 
Dereboyu / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Rhamnus microcarpaRhamnus microcarpaRhamnus microcarpaRhamnus microcarpa
Gözlem bildir
Kayacehrisi
Rhamnaceae / Rhamnus / Rhamnus microcarpa
Kayacehrisi (Rhamnus microcarpa) Cehrigiller (Rhamnaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Türkiye´nin yanı sıra Batı Kafkasya´da da yayılış gösterir. 1500-2900 m yükseklikler arasında; kurak yamaçlar üzerinde kayalara yapışık olarak gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Rhamnus microcarpa Boiss. şeklinde tanımlanır. Microcarpa: Latincede `çok küçük` anlamına gelen `micro` kelimesi ile `meyve` anlamına gelen `carpa` kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır.
Morfoloji

Bodur, kayalara yapışık kısa boylu dikensiz çalılardır. Genç sürgünler kısa yumuşak tüylü ya da çıplaktır. Tomurcuk pulları da çıplaktır. Yaprakları geniş yumurtamsı, 3-5 x 2,5-3,5 cm boyutlarında, kenarları oymalı testere dişli, her iki yüzü de çıplaktır; üst yüzleri koyu yeşil, alt yüzleri sarımsı yeşil, tabanı genellikle hemen hemen yüreksi, her bir taraftaki yan damar sayısı 7-10’dur. Yaprak sapı 5-10 mm ve çıplaktır. Meyveleri diğer türlerden daha küçük olup 3 mm çapındadır.Gözlemler
Dereboyu / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rhamnus türleri: R.alaternus, R.alpina, R.cathartica, R.cornifolia, R.depressa, R.hirtella, R.imeretina, R.kayacikii, R.kurdica, R.libanotica, R.lycioides, R.microcarpa, R.nitida, R.orbiculata, R.pallasii, R.petiolaris, R.pichleri, R.punctata, R.pyrella, R.rhodopea, R.thymifolia
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press 
  2. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)