floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Chardinia orientalis
 
Şampaşakaraderbendi / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Chardinia orientalisChardinia orientalisChardinia orientalisChardinia orientalis
Gözlem bildir
Çağlaotu
Asteraceae / Chardinia / Chardinia orientalis
Çağlaotu (Chardinia orientalis) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Yukarı Fırat alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. 300-2050 m yükseklikler arasında, bozkırlar, kireçtaşı yamaçlar, nadas tarlaları ve yol kenarlarında gözlenebilirler. 

Bilimsel olarak Chardinia orientalis (L.) Kuntze şeklinde tanımlanır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Kuntze kısaltması bilim insanı Carl Ernst Otto Kuntze (1843-1907) için kullanılmıştır.
Morfoloji

5-27 cm boylanabilen bir türdür. Yapraklar 20-30 x 4-10 mm boyutlardadır. Çiçeklenme mayıs-temmuz ayları arasında gerçekleşir. Kapitulum gençken iğsidir, ancak olgunlaştıkça külah şekline doğru genişler; sonraları 15-25 mm uzunluğa ( papus pulları dahil ) erişir. Filariler tüysüz, iç bükeyimsi, yumurtamsı-dikensi uçlu veya yumurtamsı-sivri uçludur; içte kalanlar sıklıkla mavi uçludur. Sert kabuklu meyveler ~ 7 mm uzunluktadır.Gözlemler
Şampaşakaraderbendi / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Chardinia türleri: C.orientalis
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)