floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Myosotis alpestris
 
Kırklar / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Salih Usta
Myosotis alpestrisMyosotis alpestrisMyosotis alpestrisMyosotis alpestris
Gözlem bildir
Boncukotu
Boraginaceae / Myosotis / Myosotis alpestris
Boncukotu (Myosotis alpestris) Hodangiller (Boraginaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1000-3500 m yükseklikler arasında; kayalıklar, yamaçlar, topraksı veya çayırlık alanlarda gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Myosotis alpestris F.W.Schmidt şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. F.W.Schmidt kısaltması bilim insanı Franz Wilibald Schmidt (1764-1796) için kullanılmıştır.
Morfoloji

5-35 cm boylanabilen, çok yıllık bir bitkidir. Gövdenin alt kısmı tüylü veya tüysüz; üst kısmı yaygın veya basık-tüylüdür. Dip yapraklar belli belirsiz saplı, yumurtamsı veya eliptik ve tüylüdür, bazen alt yüzeyleri tüysüz olabilir. Sap yaprakları değişkendir, yumurtamsı veya şeritsi formda olabilir. Çiçek sapı meyve zamanı yarı dik durumdadır ve çanaktan daha uzun değildir. Meyvede çanak 7 mm, yoğun tüylü ve kalıcıdır; tüyler çengelsi dikenleri olabilir. Taç yayvan şekilde açılmıştır, mavi renktir ve 8 mm çaptadır. Sert kabuklu küçük meyve çapı 1.8 mm´ye kadar ulaşabilir, genişçe yumurtamsı veya eliptiktir, siyah ve azçok küt uçludur; saptan koptuğu nokta izi eliptiktir ve her zaman yanal yarıklar bulunur.Gözlemler
Kırklar / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Salih Usta
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan M. alpestris taksonları: Myosotis alpestris subsp. alpestris
Türkiye´de doğal yayılan Myosotis türleri: M.alpestris, M.amoena, M.arvensis, M.cadmea, M.diminuta, M.discolor, M.heteropoda, M.incrassata, M.laxa, M.lazica, M.lithospermifolia, M.litoralis, M.minutiflora, M.olympica, M.platyphylla, M.propinqua, M.ramosissima, M.refracta, M.sicula, M.sparsiflora, M.speluncicola, M.stricta, M.sylvatica, M.uncata
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)