floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Sisymbrium officinale
 
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir - Mayıs 2021 © Serdar Ölez
Sisymbrium officinaleSisymbrium officinaleSisymbrium officinaleSisymbrium officinaleSisymbrium officinale
Gözlem bildir
Ergelen hardalı
Brassicaceae / Sisymbrium / Sisymbrium officinale
Ergelenhardalı (Sisymbrium officinale) Turpgiller (Brassicaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Bu gruptaki kara yosunları tekil cinsiyetlidir, ya sperm ya yumurta oluştururlar.

Sisymbrium officinale Türkçede Ergelenhardalı olarak adlandırılır. Bilimsel olarak Sisymbrium officinale (L.) Scop. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Scop. kısaltması bilim insanı Joannes Antonius Scopoli (1723-1788) için kullanılmıştır; Scopoli Avusturyalı hekim ve doğa bilimcidir; Avusturya İmparatorluğunun Linnaeus´u olarak anılır.


Gözlemler
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Sisymbrium türleri: S.altissimum, S.confertum, S.elatum, S.irio, S.loeselii, S.malatyanum, S.officinale, S.orientale, S.polyceratium, S.runcinatum, S.septulatum
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)