floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Photinia serrulata
 
A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara - Mayıs 2019 © Serdar Ölez
Photinia serrulataPhotinia serrulataPhotinia serrulataPhotinia serrulataPhotinia serrulataPhotinia serrulata
Gözlem bildir
Alev Çalısı
Rosaceae / Photinia / Photinia serrulata
Alev Çalısı (Photinia serrulata) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Türkiye genelinde Alev çalısı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde alev ağacı veya ateş ağacı olarak bilinir. Bilimsel olarak Photinia serrulata Lindl. şeklinde tanımlanır. Photinia Yunancada`ışıldayan` anlamına gelen photeinos kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Lindl. kısaltması bilim insanı John Lindley (1799-1865) için kullanılmıştır.
Morfoloji
Yaklaşık 60 türü bulunan, 4 m boylanabilen, yaprak döken veya herdem yeşil, çalı ve ağaç formlu egzotik bitkilerdir. Yapraklar almaşık dizili, basit, kağıtsı veya köselemsi dokuda, damarlar kamtodrom, kenar testere dişli, nadiren tam kenarlı, kısaca saplı; stipül mevcut ve genellikle biz şeklindedir. Çiçek durumu terminal, yalancı şemsiye, nadiren birleşik salkım, çok çiçekli; hipantiyum silindirik-çan şeklinde; çanak yapraklar 5, kalıcı, kısa; taç yapraklar 5, tomurcuk içinde bükük veya katmerli, taban oksu; ercik ~20; ovaryum üstdurumlu, 2–5 karpelli; boyuncuk 2–5; tepecik tepesi kesik; bölümler 2 tohum taslaklı ve diktir. Meyve elmamsı, küremsi-yumurtamssı; tohumlar dik, tohum dış kabuğu köselemsi; filizlenen tohumun ilk yaprağı dışbükeydir.

Gözlemler
Kargı / Bucak / Burdur
Ağustos 2022 ©Serdar Ölez
Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Nisan 2021 ©Serdar Ölez
Bostanlı / Karşıyaka / İzmir
Şubat 2021 ©Serdar Ölez
Bostanlı / İzmir
Mart 2015 ©Serdar Ölez
Zeytinburnu / İstanbul
Nisan 2015 ©Ahmet Demirtaş
Altınpark / Ankara
Nisan 2015 ©Ahmet Demirtaş
A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Nisan 2015 ©Ahmet Demirtaş
A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de varlığı bilinen diğer Photinia türleri: P.serrulata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)