floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ranunculus repens
 
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı / Çankaya - Mayıs 2021 © Figen Balamur Uğur
Ranunculus repensRanunculus repensRanunculus repensRanunculus repensRanunculus repens
Gözlem bildir
Düğün Çiçeği
Ranunculaceae / Ranunculus / Ranunculus repens
Tiktakdana (Ranunculus repens) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2450 m yükseklikler arasında; ıslak alanlarda gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Ranunculus repens L. şeklinde tanımlanır. Ranunculus cins adı Latincede ΄kurbağa΄ anlamına gelen rāna kelimesi ile bir küçültme sıfatı olarak kullanılan -unculus sonekinin birleşiminden türetilmiştir; muhtemelen cinsin kurbağalar gibi su kenarında bulunan türlerine atıfta bulunmaktadır. Repens kelimesi Latincede ΄sürünen, sarılan, yavaş yavaş ilerleyen΄ anlamına gelir; büyüme / gelişme alışkanlığına atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
15-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler genellikle tüylü, nadiren tüysüzdür; boğum noktalarında yapraksız kök filizleri oluşturur. Yapraklar 1-8.5 x 1.5-10 cm boyutlarda ve 2-3 loblu; loblar genişçe yumurtamsı, kenarlar sıklıkla keskin çentikli-dişli, yüzeyler ise tüysüz veya cılız tüylüdür; yaprak uçları küt veya ucu aniden sivrilir şekildedir; yaprak sapı 1.25-25 cm uzunlukta ve havlıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçekler 2.5 cm çaptadır; taç yapraklar 7-14 mm boyda, 5-7 adet ve ters yumurtamsı formdadır; çanak yapraklar taç yapraklardan kısadır; çiçek tablası genellikle kıllı, nadiren tüysüzdür. Meyveler sert kabuklu, dairemsi formda, 3 mm çapta ve yassıdır; kenar omurgalı ve gaga (dar uç kısım) mızraksıdır.


Gözlemler
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı / Çankaya 
Mayıs 2021 ©Figen Balamur Uğur
Yenice / Karabük
Mayıs 2015 ©Serdar Ölez
Yenice / Karabük
Mayıs 2018 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ranunculus türleri: R.anatolicus, R.argyreus, R.arvensis, R.asiaticus, R.aucheri, R.bingoeldaghensis, R.brachylobus, R.brevifolius, R.brutius, R.buhsei, R.bulbilliferus, R.bulbosus, R.cadmicus, R.cappadocicus, R.caucasicus, R.chius, R.constantinopolitanus, R.cornutus, R.crateris, R.creticus, R.crymophilus, R.cuneatus, R.damascenus, R.demissus, R.dissectus, R.diversifolius, R.fenzlii, R.fibrillosus, R.ficaria, R.ficarioides, R.flammula, R.gracilis, R.grandiflorus, R.gueneri, R.heterorrhizus, R.illyricus, R.isthmicus, R.kochii, R.kotschyi, R.lanuginosus, R.lateriflorus, R.lingua, R.macrorrhynchus, R.marginatus, R.millefoliatus, R.millefolius, R.munzurensis, R.muricatus, R.myosuroides, R.neapolitanus, R.obesus, R.ophioglossifolius, R.oreophilus, R.oxyspermus, R.paludosus, R.pedatus, R.peltatus, R.pinardii, R.poluninii, R.polyanthemos, R.polyphyllus, R.polyrhizos, R.psilostachys, R.repens, R.reuterianus, R.rionii, R.rumelicus, R.sardous, R.sartorianus, R.scandicinus, R.sceleratus, R.sericeus, R.sintenisii, R.sphaerospermus, R.sprunerianus, R.strigillosus, R.tempskyanus, R.thracicus, R.trichocarpus, R.trichophyllus, R.unguis-cati, R.vanensis, R.velutinus, R.vermirrhizus
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)