floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Scolymus hispanicus
 
Yukarı Gökdere / Isparta - Temmuz 2019 © Serdar Ölez
Scolymus hispanicusScolymus hispanicusScolymus hispanicusScolymus hispanicusScolymus hispanicus
Gözlem bildir
Şevketibostan
Asteraceae / Scolymus / Scolymus hispanicus
Şevketibostan (Scolymus hispanicus) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1600 m arası yüksekliklerde; bozulmuş alanlar, yol kenarları ve nadas alanlarında doğal yayılım gösterir.

Türkiye genelinde şevketibostan olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde sarı diken, altın dikeni, çetmi veya sarıcakız olarak bilinir. Bilimsel olarak Scolymus hispanicus L. şeklinde tanımlanır. Scolymus Yunancada `enginar` anlamına gelen skólymus kelimesinden türetilmiştir; bunun ise `sivri kazık` anlamına gelen skólop kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Hispanicus {Latince}: İspanya`dan, İspanya`ya ait. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
70 cm boylanabilen, iki yıllık veya çok yıllık, gür, piramidal formlu, otsu bir türdür. Gövdeler seyrek örümcek ağsı yüzeyli, yoğun dallanmış, iğne dikenli ve dişli kanatlıdır. Yapraklar yumurtamsı veya uzun dikdörtgenimsi, sığ tüysü bölmeli veya derin dişli ve iğne dikenlidir. Çiçeklenme sıklıkla Haziran-Ağustos nadiren Eylül ayları arasında; involukrum 1-1.5 (-2) cm geniş; filariler seyrek havlı, mızraksı, keskin uçlu; taç dış kısmı beyaz tüylü; kapcık uca doğru daralmıştır. Meyveler sert kabuklu, 3-5 mm; papus 2-4 sert kıllıdır.


Gözlemler
Çıralı / Kemer / Antalya
Ağustos 2020 ©Serdar Ölez
Yukarı Gökdere / Isparta
Temmuz 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan S. hispanicus taksonları: Scolymus hispanicus subsp. hispanicus
Türkiye´de doğal yayılan Scolymus türleri: S.grandiflorus, S.hispanicus, S.maculatus
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:624
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)