floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Typha angustifolia
 
Oran / Çankaya / Ankara - Ocak 2019 © Serdar Ölez
Typha angustifolia
Gözlem bildir
Dar Yapraklı Saz Otu
Typhaceae / Typha / Typha angustifolia
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Saz (Typha angustifolia) Sazgiller (Typhaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Kökleri patates gibi haşlanarak tüketilebilir.

Türkçe literatürde genellikle Saz olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kedi kuyruğu veya berdi otu olarak bilinir. Bilimsel olarak Typha angustifolia L. şeklinde tanımlanır.

angustifolia etimolojisi

Angustifolia Latincede `dar` anlamına gelen `angustus` kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen `folium` kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


Göller, hendekler, bataklıklar ve ıslak yerlerde gelişen, 3 m`ye kadar boylanabilen, çok yıllık, iri yapılı su üstü otsu bir bitkidir. Yaprak ayaları 4-8 mm enindedir. Dişi ve erkek çiçekleri aynı eksende ayrı başaklar durumunda toplanmıştır. Başak olgunlaştığında 13-37 cm boyunda, 1,3-2 cm çapında, koyu tarçın kahverengisi renkli, pulları ipliksi, uçları yumurtamsı-kaşıksı biçimli ve koyu kahve renklidir. Düz, ince, uzun ve dayanıklı yaprakları hasır ve zembil örmekte kullanılır. Kökleri patates gibi haşlanarak tüketilebilir.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Typha angustifoliaOran / Çankaya / Ankara
Ocak 2019 ©Serdar Ölez

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Typha türleri: T.angustifolia, T.domingensis, T.latifolia, T.laxmannii, T.lugdunensis, T.minima, T.shuttleworthii




Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)