floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Filago germanica
 
Küçükbahçe / Karaburun / İzmir - Nisan 2024 © Serdar Ölez
Filago germanicaFilago germanicaFilago germanicaFilago germanicaFilago germanica
Gözlem bildir
Alamankeçeotu
Asteraceae / Filago / Filago germanica
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Alamankeçeotu (Filago germanica) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Filago germanica (L.) L. şeklinde tanımlanır.

Filago etimolojisi

Filago Ortaçağ Latincesinde bir bitkiye (muhtemelen pamuk otu) verilen addır; `iplik´ anlamına gelen filum kelimesi ile `sahip olan, benzeyen´ anlamına gelen -ago sonekinin birleşiminden meydana gelmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Filago germanicaKüçükbahçe / Karaburun / İzmir
Nisan 2024 ©Serdar Ölez
Filago germanicaBedavut / Ayvalık  / Balıkesir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Filago germanicaUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Filago germanica eşisimleri/sinonimleri: Filago vulgaris
Türkiye´de doğal yayılan Filago türleri: F.anatolica, F.arvensis, F.contracta, F.davisii, F.eriocephala, F.eriosphaera, F.gallica, F.germanica, F.palaestina, F.pygmaea, F.pyramidata
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)