floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Phragmites Australis
 
Eymir Gölü / Ankara - Eylül 2015 © Serdar Ölez
Phragmites AustralisPhragmites Australis
Gözlem bildir
Kamış
Poaceae / Phragmites / Phragmites Australis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kamış (Phragmites Australis) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Yoğun kamışın popülasyonu, su rejimi ve azot döngüsünü değişikliğe uğratması nedeniyle bataklık ekosistemlerinde doğal çeşitliliğin azaltmasına neden olmaktadır.

Bilimsel olarak Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. şeklinde tanımlanır.

australis etimolojisi

Australis Latincede `güney rüzgarı´ anlamına gelen auster kelimesinden türetilmiştir; australis kelimesinin 2´nci yüzyıldan itibaren terra australis incognita kalıbı ile güneydeki varsayımsal bir kıta (bugünkü Avustralya) için kullanıldığı bilinmektedir, ancak epitetin Avustralya ile bağlantısına değil herhangi bir coğrafyanın güneyine işaret ediyor olabilir; örneğin Celtis australis için yetişme bölgelerinden biri olan Avrupa kıtasının güney kısımlarını işaret etmektedir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Cav. kısaltması bilim insanı Antonio José(Joseph) Cavanilles (1745-1804) için kullanılmıştır. Trin. kısaltması bilim insanı Carl Bernhard von Trinius (1778-1844) için kullanılmıştır. Steud. kısaltması bilim insanı Ernst Gottlieb von Steudel (1783-1856) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Durgun ve tatlı su kenarlarında yetişen, 5m kadar boylanabilen, çok yıllık otsu bitkilerdir. Borumsu gövde gençken yeşil ve otsu, olgunlukta sert ve odunsudur. 1.5cm kadar çap yapabilir. Yaprakları şeritsi veya mızrak biçiminde, 20-40cm uzunluk, 1-4cm genişliktedir. Çiçekler kahverengidir ve yaz ortasında gelişir. Bileşik salkım ya da başak biçimindeki çiçek kurulunun boyu 40cm kadar uzayabilir. Çiçeklerin böcek çekememesi nedeniyle tozlaşma rüzgarla sağlanmaktadır. Tohum ve toprak altı gövdeleriyle çoğalır. Yoğun kamışın popülasyonu, su rejimi ve azot döngüsünü değişikliğe uğratması nedeniyle bataklık ekosistemlerinde doğal çeşitliliğin azaltmasına neden olmaktadır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Phragmites AustralisAğaşenlik / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Salih Usta
Phragmites AustralisEymir Gölü / Ankara
Eylül 2015 ©Serdar Ölez

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Phragmites türleri: P.australis
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)