floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Jasminum mesnyi
 
Bostanlı / İzmir - Şubat 2016 © Serdar Ölez
Jasminum mesnyi
Gözlem bildir
Sarı Çiçekli Yasemin
Oleaceae / Jasminum / Jasminum mesnyi
Sarı Çiçekli Yasemin (Jasminum mesnyi) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir.

Türkiye genelinde Sarı Çiçekli Yasemin olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde japon yasemini veya çuha yasemini olarak bilinir. Jasminum: Arapçada 'yasemin' anlamına gelen ysmyn kelimesinden türetildiği sanılmaktadır.
Morfoloji
Genellikle herdem yeşil, nadiren kışın çoğu yaprağını döken, çalı formlu, egzotik bir türdür. Dallar köşeli, çıplak, yeşil ve kavislidir. Yapraklar karşılıklı dizili, 3 yaprakçıklı birleşik; yaprak sapı 1–1.5 cm; yaprakçıklar mızraksı-eliptik, 3–7 × 1–2 cm, tam kenarlı, taban kamamsı, dikensi uçlu; terminal diğerlerinden daha uzun, yaprakçık kısaca saplı; yanal yaprakçıklar sapsız, daha küçüktür. Tomurcuklar koyu kızıl kahverenkte; çiçekler tekil; sap çok sayıda yapraksı brakteli, ~ 1 cm uzun; çanak 7–10 mm uzun, tabana kadar bölünmüş, loblar mızraksı veya dar eliptik, çıplak veya kısa havlı, keskin uçlu veya dikensi uçlu; taç sarı, 5-11 loblu, loblar çoğunlukla 1.5–2 cm, eliptik, tüysüz, uç kısımlar yuvarlatılmış gibidir. Meyvelenme genellikle görülmez.

Gözlemler
Bostanlı / İzmir
Şubat 2016 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Jasminum türleri: J.fruticans, J.officinale
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)