floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Bromus tectorum
 
Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez
Bromus tectorum
Gözlem bildir
Püsküllü Brom
Poaceae / Bromus / Bromus tectorum
Kırbromu (Bromus tectorum) Buğdaygiller (Poaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Bromus tectorum L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.


Gözlemler
Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Bromus türleri: B.alopecuros, B.armenus, B.arvensis, B.benekenii, B.cappadocicus, B.chrysopogon, B.commutatus, B.danthoniae, B.diandrus, B.erectus, B.fasciculatus, B.gracillimus, B.hordeaceus, B.inermis, B.intermedius, B.japonicus, B.lanceolatus, B.macrocladus, B.madritensis, B.psammophilus, B.pseudobrachystachys, B.pumilio, B.racemosus, B.ramosus, B.rigidus, B.riparius, B.rubens, B.scoparius, B.secalinus, B.sipyleus, B.squarrosus, B.sterilis, B.tectorum, B.tigridis, B.tomentellus, B.variegatus
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)