floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rhamnus thymifolia
 
Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez
Rhamnus thymifoliaRhamnus thymifolia
Gözlem bildir
Cehri
Rhamnaceae / Rhamnus / Rhamnus thymifolia
Palacehri (Rhamnus thymifolia) Cehrigiller (Rhamnaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Rhamnus thymifolia Bornm. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Bornm. kısaltması bilim insanı Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller (1862-1948) için kullanılmıştır.
Morfoloji
1 m kadar boylanabilen veya yerde sürünen, çalı formlu bir türdür. Sürgünler dikenli, dikenler başlangıçta koyu kahverenkli ve tüylüdür. Yaprak yumurta-spatül şeklinde, 8-15 x 3-6 mm boyutlarında, kenarları aralıklı dişli, nadiren tam kenarlı, grimsi yeşil renkte, her iki yüzü de özellikle gençken tüylü; yaprak sapı tüylüdür ve 1-2 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında; çiçekler küçüktür ve yeşilimsi renklidir. Çekirdekli sulu meyve ortalama 5 mm çapındadır ve olgunlaştığında siyah renk alır; meyve sapı 2-3 mm'dir; tohum çatallı olukludur.


Gözlemler
Elmadağ / Ankara
Kasım 2021 ©Serdar Ölez
Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rhamnus türleri: R.alaternus, R.alpina, R.cathartica, R.cornifolia, R.depressa, R.hirtella, R.imeretina, R.kayacikii, R.kurdica, R.libanotica, R.lycioides, R.microcarpa, R.nitida, R.orbiculata, R.pallasii, R.petiolaris, R.pichleri, R.punctata, R.pyrella, R.rhodopea, R.thymifolia
Kaynaklar
  1. EFE, A., AKKEMİK, Ü., KAYA, Z.,  (2005). Akdeniz Bölgesi endemik Rhamnus taksonlarının morfolojik ve palinolojik özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55(2), 7-30.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)