floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Crupina crupinastrum
 
Turnadere / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Salih Usta
Crupina crupinastrumCrupina crupinastrumCrupina crupinastrumCrupina crupinastrumCrupina crupinastrumCrupina crupinastrum
Gözlem bildir
Gelin Döndüren
Asteraceae / Crupina / Crupina crupinastrum
Gelindöndüren (Crupina crupinastrum) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 0-1400m yüksekliklerde; kızılçam orman açıkları, stepler, kayalık yamaçlar ve tarla kenarlarında sıkça rastlanır.

Bilimsel olarak Crupina crupinastrum (Moris) Vis. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Moris kısaltması bilim insanı Giuseppe Giacinto (Joseph Hyacinthe) Moris (1796-1869) için kullanılmıştır. Vis. kısaltması bilim insanı Roberto de Visiani (1800-1878) için kullanılmıştır.
Morfoloji

80 cm`ye kadar boylanan, tek yıllık, istilacı, otsu bir bitkidir. Alt yapraklar 5x2cm, genel olarak yumurtamsı, derin plnnat parçalı, parçalar dar şeritsi ve belirgin şekilde dişli, orta damarları ağsı tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme Nisan-Hazlran ayları arasında; başçık 14-20x10-23 mm boyutlarda; taç tüpü düzgün çeperll ve tüylerle kaplı, kırmızı ya da morumsu renktedir. Meyve ters yumurtamsı, basık, keskin omurgalı, 3.5-5x1.5-3 mm boyutlardadır.

Gözlemler


Turnadere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Salih Usta
Kayadibi / Elmadağ / Ankara
Haziran 2016 ©Serdar Ölez
Ankara
Haziran 2016 ©Fuat Turan
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Crupina türleri: C.crupinastrum, C.intermedia, C.vulgaris
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)