floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cupressus sempervirens var pyramidalis
 
İnciraltı / Balçova / izmir - Nisan 2021 © Serdar Ölez
Cupressus sempervirens var pyramidalisCupressus sempervirens var pyramidalisCupressus sempervirens var pyramidalisCupressus sempervirens var pyramidalisCupressus sempervirens var pyramidalis
Gözlem bildir
Mezarlık Servisi
Cupressaceae / Cupressus / Cupressus sempervirens var pyramidalis
Mezarlık Servisi (Cupressus sempervirens var pyramidalis) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir.

Türkiye genelinde Mezarlık Servisi olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde karaservi veya ehrami servi olarak bilinir. Sempervirens Latincede `her zaman` anlamına gelen semper kelimesi ile `çiçeklenen, yeşeren` anlamına gelen virēns kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; genellikle herdem yeşil anlamındadır.
Morfoloji
20-30 m boylanabilen, 1.2 m gövde çapı oluşturabilen, gençken ağaçlar piramidal veya çatallı tepe yapısında, sonradan sütun formlu, herdem yeşil bir türdür. Gövde genelde dolgun değil, koniktir, yukarı doğru hızla incelmektedir. Gövde kabuğu sarı-kahverengi, boyuna ince şeritler halinde çatlaklıdır. Sürgünler ilk yılda yeşil renkte, ikinci yılda kahverengi-kırmızıdır. Yapraklar koyu yeşil renkte, pulsu yapıda, sürgünlere karşılıklı olarak, birbirlerini sıkı bir şekilde örtecek şekilde dizili, ortalarında uzun bir çukurluk ve yağ bezeleri yer alır. Çiçekler kış sonunda bir önceki yılda oluşan sürgünler üzerinde; erkek çiçekler sarı renkte; dişi çiçekler küçük-yuvarlak ve dikenli 0.4 cm boyundadırlar. Kozalak kısa sürgün uçlarında, sarkık, küre veya yumurta biçiminde, 2.5-3 cm çapında, 8-14 pullu, parlak kahverengi renktedir. Her pulun alt yüzünde 8-20 adet, 4 mm uzunluğunda kanatlı tohum bulunmaktadır.

Gözlemler
Yağcılar / Urla / izmir
Haziran 2021 ©Serdar Ölez
İnciraltı / Balçova / izmir
Nisan 2021 ©Serdar Ölez
Konak / İzmir
Nisan 2021 ©Serdar Ölez
Atatürk / Foça / İzmir
Nisan 2021 ©Serdar Ölez
Söke / Aydın
Mart 2013 ©Ahmet Demirtaş
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cupressus türleri: C.sempervirens
Türkiye´de varlığı bilinen diğer Cupressus türleri: C.arizonica
Gözlem bildirilen diğer Cupressus türleri: C.arizonica
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)