floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Pallenis spinosa
 
Cehennem Deresi Vadisi / Mersin - Mayıs 2018 © Serdar Ölez
Pallenis spinosaPallenis spinosaPallenis spinosaPallenis spinosaPallenis spinosaPallenis spinosaphotos
Gözlem bildir
Dikenotu
Asteraceae / Pallenis / Pallenis spinosa
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Dikenotu (Pallenis spinosa) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Türkçe literatürde genellikle Dikenotu olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde yıldızotu olarak bilinir. Bilimsel olarak Pallenis spinosa (L.) Cass. şeklinde tanımlanır.

spinosa etimolojisi

Spinosa tür adı Latince 'sivri, diken' anlamına gelen spina kelimesi ile '..gibi, ..özellikli' anlamına gelen ōsus sonekinin birleşiminden oluşmuştur; sıklıkla tür gövdesinin veya bir kısmının dikenlerle kaplı olduğuna işaret eder.  Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Cass. kısaltması bilim insanı Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781-1832) için kullanılmıştır.

Morfoloji


60 cm kadar boylanabilen, yaygın tüylü, tek yıllık, otsu bir bitkidir. Gövde ince yumuşak tüylerle kaplı; yan dallar ana gövdeden uzun; kökler odunsudur. Yapraklar dipte (bazal) çoğunlukta, az sayıda gövde üzerinde; dipte ispatulamsı, 8-10 cm uzunlukta, yarı saplı, kenarları ince dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; involukrum (dışta kalan filariler hariç) 1-1.5 cm genişliktedir; dışta kalan filariler genellikle 8-10 adet, 15-35 x 3-6 mm boyutlarda, ve mızraksı formdadır, dikenli sivri uçludur, altta belirgin şekilde 3-damarlıdır ve dışa doğru yaygındır; içte kalan filariler dikdörtgenimsi-mızraksı formda ve 0.75-1 cm boyutlardadır, keskin ve dikenli uçludur; dilsi çiçekçikler 4-7 mm uzunluktadır; tüpsü çiçekçikler 3-3.5 mm uzunluktadır. Sert kabuklu meyveler kahverengi ve basık havlıdır; dilsi çiçekçiklerin meyveleri ~ 3 x 2.25 mm (~ 0.5 mm kanat dahil) boyutlardadır; tüpsü çiçekçiklerin meyveleri ~ 2.25 x 1 mm boyutlardadır; papus 0.5 mm´dir ve beyazdır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Pallenis spinosaSaip / Karaburun / İzmir
Nisan 2024 ©Serdar Ölez
Pallenis spinosaFaralya / Fethiye / Muğla
Nisan 2024 ©Figen Balamur Uğur
Pallenis spinosaSamandağ / Hatay
Mart 2023 ©Mustafa Gökmen
Pallenis spinosaGündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Pallenis spinosaCehennem Deresi Vadisi / Mersin
Mayıs 2018 ©Serdar Ölez
Pallenis spinosaSaplı Ada / Akbük  / Muğla
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Pallenis spinosaKurucaşile / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Pallenis spinosaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Pallenis spinosa eşisimleri/sinonimleri: Asteriscus spinosus
Türkiye´de doğal yayılan Pallenis türleri: P.spinosa
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)