floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Torilis leptocarpa
 
Karakoçan / Elâzığ - Temmuz 2016 © Serdar Ölez
Torilis leptocarpaTorilis leptocarpaTorilis leptocarpa
Gözlem bildir
Narin Dercikotu
Apiaceae / Torilis / Torilis leptocarpa
Narindercikotu (Torilis leptocarpa) Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 800-1500 m yükseltilerde, taşlık yamaçlar, nehir terasları, aşınmış toprak yığınlarında gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Torilis leptocarpa (Hochst.) C.C.Towns. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Hochst. kısaltması bilim insanı Christian Ferdinand Friedrich Hochstetter (1787-1860) için kullanılmıştır; Hochstetter Alman bitki bilimci ve Protestan din adamıdır. C.C.Towns. kısaltması bilim insanı Clifford Charles Townsend (1926-2018) için kullanılmıştır; Townsend İspanyol bitki bilimci ve bitki toplayıcısıdır.
Morfoloji

60 cm kadar boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, dallanmış gövdeli, ucu aşağı doğru kılçıklıdır. Yapraklar tek veya çift tüysü, kenarlar keskin dilimli veya dişli; 2 mm genişlikte ve strigozdur. Çiçeklenme dönemi Haziran-Temmuz ayları; çiçek durumu düz şemsiye; çiçekler dilsi, (4-) 5-12 adet, tamamı aynı boyutlarda, kılçıklı çıkıntılı; brakte yok veya tek; brakteol mızraksı, kılçıklı çıkıntılı, çiçeklerden daha kısa; taç yapraklar beyaz, parlak, ~2 mm çaptadır. Meyve şeritsi-silindirik, ~6 x 0.7 mm boyutlarda, merikarp tohum 4 kertikli, seyrek olarak kabarcıklı sivilceli, dikenlidir.

Gözlemler


Karakoçan / Elâzığ
Temmuz 2016 ©Serdar Ölez
Yayladere / Bingöl
Temmuz 2016 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Torilis türleri: T.arvensis, T.japonica, T.leptocarpa, T.leptophylla, T.nodosa, T.tenella, T.triradiata, T.ucranica, T.webbii
Kaynaklar
  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page:523
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)