floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cotoneaster horizontalis
 
A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara - Mayıs 2012 © Ahmet Demirtaş
Cotoneaster horizontalisCotoneaster horizontalisCotoneaster horizontalisCotoneaster horizontalisCotoneaster horizontalisCotoneaster horizontalis
Gözlem bildir
Taş Elması
Rosaceae / Cotoneaster / Cotoneaster horizontalis
Taş Elması (Cotoneaster horizontalis) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir. 1500-3500 m yüksekliklerde; kayalık ve taşlık yamaçlarda, kuru dağ alanlarında gelişim gösterir.

Türkiye genelinde Taş Elması olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde yayılıcı dağ muşmulası olarak bilinir. Cotoneaster Latincede `ayva ağacı` anlamına gelen cotōneum kelimesinden türetilmiştir. Horizontalis {Latince}: yatay anlamındadır; sıklıkla bitki gelişiminin dikey değil yatay yönde ilerlediğine işaret eder.
Morfoloji
Sıklıkla 50 cm, en çok 2 m boylanabilen, yatay gelişen, yaprak döken, çalı formlu bir türdür. Dallar siyahımsı kahverengi, başlangıçta strigoz, ileri yaşlarda tüysüzdür. Yaprak sapı 1–3 mm, havlı; stipül kahverengi, biz şeklinde veya mızraksı, 2–4 mm, kısa havlı; yaprak yuvarlağımsı, genişçe eliptik veya nadiren ters yumurtamsı, 6–14 × 4–9 mm, orta damar çıkıntılı, eksene doğru tüysüz, uzaklaştıkça seyrek ve yassı havlı, taban kamamsı ve genellikle keskin uçludur. Çiçeklenme Nisan-Temmuz arasında; çiçek kurulu 1-2 çiçekli; çiçek sapı hemen hemen yok; çiçekler 5–7 mm çapta; hipantiyum çan şeklinde, uçlara doğru seyrek havlı; çanak yapraklar üçgenimsi, 1–1.5 × 1–2 mm, keskin uçlu; taç yapraklar dik, pembe, kırmızımsı veya beyazımsı, 3–4 × 2–3 mm, taban kısaca kabzalı, küt uçlu; ercik sıklıkla 12 adet, taç yapraklardan daha kısa; ovaryum uç kısmı cılız tüylü; boyuncuk (2-) 3 adet ve erciklerden daha kısadır. Meyvelenme Eylül-Ekim aylarında; meyve parlak kırmızı, küremsi veya elipsoid, (3–) 5–7 mm çapta; çekirdek (2-) 3 adet ve sert kabukludur.


Gözlemler
Dikmen Vadisi / Ankara
Mayıs 2014 ©Serdar Ölez
A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2012 ©Ahmet Demirtaş
ODTÜ Kampüsü / Ankara
Aralık 2012 ©Ahmet Demirtaş
Dikmen Vadisi / Ankara
Ocak 2012 ©Ahmet Demirtaş
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cotoneaster türleri: C.integerrimus, C.melanocarpus, C.meyeri, C.morulus, C.multiflorus, C.nummularius, C.tomentosus, C.transcaucasicus
Gözlem bildirilen diğer Cotoneaster türleri: C.franchetii
Kaynaklar
  1. Flora of China | Vol. 9 Page 105
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)