floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Berberis vulgaris
 
ODTÜ Kampüsü / Ankara - Eylül 2018 © Serdar Ölez
Berberis vulgarisBerberis vulgarisBerberis vulgarisBerberis vulgarisBerberis vulgarisBerberis vulgaris
Gözlem bildir
Berberis
Berberidaceae / Berberis / Berberis vulgaris
Kızılkaramuk (Berberis vulgaris) Karamukgiller (Berberidaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 900-1500 m yüksekliklerde; taşlık yamaçlar ve ormanlık/çalılık alanlarda, sıklıkla hendek içlerinde görülür.

Türkiye genelinde Kızılkaramuk olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kadın tuzluğu veya karamuk olarak bilinir. Bilimsel olarak Berberis vulgaris L. şeklinde tanımlanır. Vulgaris {Latince}: genel, alelade, sıradan. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji
2 m kadar boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı formlu odunsu bir türdür. Genç gövdeler sarı kabuklu ve siyah kovucukludur (lentisel); yaşlanan dallar kırmızı- kahverengine dönüşür ancak kovucuklar olduğu gibi kalırlar. Yapraklar dikenlerden daha uzunca; yumurtamsı-eliptik veya ters yumurtamsı; kenarlar inceden inceye dikenli (spinulose) veya bütün kenarlı (aynı çalıda dahi değişken); üst yüzey stomasızdır. Çiçeklenme dönemi Mayıs ayı civarı; çiçek durumu salkım 15-25 çiçekli; çanak yapraklar 6 tane; taç yapraklar 6 tane, sarı renkte; ercik 6 tanedir. Meyve silindirimsi şekilde, küçük, sulu, ekşi, başlangıçta yeşil olgunlaşınca kırmızı renktedir.


Gözlemler
Koca Gölü / Gerede / Bolu
Mayıs 2019 ©Serdar Ölez
Koca Gölü / Gerede / Bolu
Mart 2019 ©Serdar Ölez
ODTÜ Kampüsü / Ankara
Eylül 2018 ©Serdar Ölez
Seğmenler Parkı / Ankara
Ekim 2009 ©Ahmet Demirtaş
Milli Egemenlik Parkı / Ankara
Nisan 2011 ©Ahmet Demirtaş
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Berberis türleri: B.crataegina, B.cretica, B.integerrima, B.vulgaris
Türkiye´de varlığı bilinen diğer Berberis türleri: B.aquifolium
Gözlem bildirilen diğer Berberis türleri: B.repens, B.veitchii, B.aquifolium
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)