floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Gentiana verna subsp. pontica
 
Hodaçur / Erzurum - Eylül 2016 © Boray Dişbudak
Gentiana verna subsp. pontica
Gözlem bildir
Hemşin Gentiyanı
Gentianaceae / Gentiana / Gentiana verna subsp. pontica
mapmapmapmapmap
Hemşingentiyanı (Gentiana verna subsp. pontica) Gentiyangiller (Gentianaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1830-3660 m yüksekliklerde; alpin çayırlık ve keseklerde yetişir.

Gentiana verna subsp. pontica Türkçede Hemşingentiyanı olarak adlandırılır. Bilimsel olarak Gentiana verna subsp. pontica (Soltok.) Litard. & Maire şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir.

subsp. etimolojisi

Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Soltok. kısaltması bilim insanı Marie Soltokovi? (1901) için kullanılmıştır. Litard. kısaltması bilim insanı René Verriet de Litardière (1888-1957) için kullanılmıştır.

Maire etimolojisi

Bilimsel adlandırmada kullanılan Maire kısaltması, türün René Maire (1878–1949) tarafından yayınlandığını belirtir; Maire Fransız bir botanikçi ve mikologdur. Maire kısaltması bilim insanı René Maire (1878-1949) için kullanılmıştır; Maire Fransız bir botanikçi ve mikologdur.

Morfoloji


Genellikle 10 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar tabanda sıkışık rozet diziliminde, üstte gövde üzerinde sadece 2-3 çift; eliptik-yumurtamsı formda; genellikle uzunluk genişliğin 2¼(-2½) katı, ~20x8 mm boyutlarda; küt uçlu; genellikle kenarlar hafif kabarcıklıdır. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçekler tekil, 5 parçalı; çanak 12-22 mm, 1/3`ünden bölünmüş; taç yapraklar (38-)40-46 mm boyutlarda; derin mavi renkte, merkez kısmı beyaz, loblar genişçe, küt uçlu ve dağınık; ikincil loblar küçük ve dardır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Gentiana verna subsp. ponticaHodaçur / Erzurum
Eylül 2016 ©Boray Dişbudak
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan G. verna taksonları: Gentiana verna subsp. balcanica, Gentiana verna subsp. pontica
Türkiye´de doğal yayılan Gentiana türleri: G.aquatica, G.asclepiadea, G.boissieri, G.brachyphylla, G.cruciata, G.gelida, G.lutea, G.nivalis, G.olivieri, G.pyrenaica, G.septemfida, G.verna
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)