floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Reseda lutea
 
Acısu / Nallıhan / Ankara - Haziran 2019 © Serdar Ölez
Reseda luteaReseda luteaReseda luteaReseda luteaReseda luteaReseda lutea
Gözlem bildir
Muhabbetçiçeği
Resedaceae / Reseda / Reseda lutea
Muhabbetçiçeği (Reseda lutea) Gerdanlıkgiller (Resedaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2000m yükseltiler arasında; yaygın; yol kenarları, tarlalar, hendekler, taşlık yamaçlar ve benzeri yerlerde gelişim gösterir.

Türkiye genelinde Muhabbetçiçeği olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kuzu otu, yemen safranı veya sarı muhabbetçiçeği olarak bilinir. Bilimsel olarak Reseda lutea L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

70cm kadar boylanabilen, dik gövdeli, tek veya çok yıllık otsu bir türdür. Yapraklar nadiren tam kenarlı, genellikle 3 parçalı tüysü veya üç loblu derin bölmelidir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında; çanak yapraklar 5-6 tane, kalıcı, meyve döneminde kıvrık; taç yapraklar 6 tane, sarı, üst geniş kenar üç loblu, yanal loblar hilal şeklinde, tam kenarlı, ince dişli veya nadiren düzensiz dilimlere ayrılmış, orta lob daha kısa ve tam kenarlı; tohum kesesi (kapsül) silindirik, bazen yumurtamsı hatta küremsi, veya üçgen kesitli ve tüysüzdür. Tohumlar sarı - siyah arası tonlarda, parlak, neredeyse pürüzsüzdür.

Gözlemler


Polatlı / Ankara
Mayıs 2023 ©Serdar Ölez
Gençali / Ayaş / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Dereli / Beypazarı /Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Acısu / Nallıhan / Ankara
Haziran 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan R. lutea taksonları: Reseda lutea var. lutea, Reseda lutea var. nutans
Türkiye´de doğal yayılan Reseda türleri: R.alba, R.armena, R.aucheri, R.balansae, R.germanicopolitana, R.globulosa, R.inodora, R.lutea, R.luteola, R.microcarpa, R.odorata, R.orientalis, R.phyteuma, R.saadae, R.tomentosa
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)