floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Lonicera caucasica subsp. orientalis
 
Yaralıgöz Dağı / Kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Lonicera caucasica subsp. orientalisLonicera caucasica subsp. orientalisLonicera caucasica subsp. orientalisLonicera caucasica subsp. orientalis
Gözlem bildir
Çakkana
/ Lonicera / Lonicera caucasica subsp. orientalis
500-2790 m yükseltiler arasında; ibreli veya yaprak döken ormanlarda, çalılıklar arasında gelişim gösterir.

Lonicera caucasica subsp. orientalis Türkçede Çakkana olarak adlandırılır. Lonicera cins adı Adam Lonitzer (1528–1586)`e ithafen adlandırılmıştır. Lonitzer bir Alman botanikçidir. Caucasica {Latince}: Kafkasyaya ait, Kafkaslardan gelen. Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.
Morfoloji

1-3 m boylanabilen, dik çalı formlu odunsu bir türdür. Genç dallar sert, tüysüzdür. Yapraklar eliptik-yumurtamsı, 2-10 x 1.5-5 cm boyutlarda, keskin uçlu veya ucu aniden sivrilen, tabanda yuvarlatılmış, yukarıda tüysüz veya çok seyrek tüylü, altta ülgerli, kısaca saplıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında, yaprak ile dal arasında; çiçek kurulları 2 çiçekli, sap 6-14 mm, saptan uzunca; brakte şeritsi, 2 mm, ovaryumdan uzunca; brakteol geniş, yaprağa ~1 mm bitişik bitişik; taç yaprak 2-parçalı, pembe veya beyaz, 10-13 mm, tüysüz veya ince yumuşak kısa tüylü; tüp dışbükey; ovaryum çift, birbirine kaynamıştır. Meyve üzümsü, siyah, küremsi, 5-10 mm çaptadır.

Gözlemler


Yaralıgöz Dağı / Kastamonu
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Lonicera türleri: L.caprifolium, L.caucasica, L.etrusca, L.hellenica, L.iberica, L.implexa, L.nummulariifolia, L.orientalis, L.periclymenum, L.tatarica, L.x, L.xylosteum
Gözlem bildirilen diğer Lonicera türleri: L.fragrantissima, L.nitida
Kaynaklar
  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 545
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)