floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Michauxia campanuloides
 
Çamlıyayla / Mersin - Mayıs 2018 © Serdar Ölez
Michauxia campanuloidesMichauxia campanuloidesMichauxia campanuloidesMichauxia campanuloidesMichauxia campanuloidesMichauxia campanuloidesphotos
Gözlem bildir
Keçi Biciği
Campanulaceae / Michauxia / Michauxia campanuloides
mapmapmapmapmapmap
Keşir (Michauxia campanuloides) Çançiçeğigiller (Campanulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Antalya, Adana, Orta Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Türkçe literatürde genellikle Keşir olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde keşir olarak bilinir. Bilimsel olarak Michauxia campanuloides L Hér. ex Aiton şeklinde tanımlanır. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Aiton kısaltması bilim insanı William Aiton (1731-1793) için kullanılmıştır.

Morfoloji


40-200 cm boylanabilen, iki yıllık, endemik, otsu bir türdür. Gövdeler güçlü, dik, tabandan dallanmış, tüysüz veya seyrek tüylüdür. Yapraklar her iki yüzde kaba tüylü; dip yapraklar kısa-saplı, dikdörtgenimsi, sivri, kıvrık, dalgalı ve düzensiz dişli veya tüysü parçalı, 15-20 x 4-5 cm boyutlarda; orta yapraklar dikdörtgenimsi, sapsız, loblar düzensiz olarak üçgen biçimli veya mızraksıdır. Çiçek durumu birleşik salkım veya salkım, yanal dallarda başağımsı, beyaz, yaprak ile dal arası ve terminal dizilimli; çanak loblar 5-10 mm, üçgen biçimli-mızraksı, kenarlarda ve orta damarda kısaca kaba tüylü, tüyler geriye bükülmüş uzantılı, ~1-3 mm; taç yaprak 18-20 mm, çan şeklinde, 3`e bölünmüş, loblar mızraksı, geriye bükülmüş, orta damarın dış kısmı hafif pütürlü; boyuncuk 15 mm, 3/4`ü tüylüdür. Meyve kapsül armut şeklinde, olgunlaştığında yarılıp ayrılan 8-10 çıkıntılı; tohumlar çok sayıda, küçük, 0.8-1 × 0.3-0.4 mm, elipsoid, açık kahverenkli ve parlaktır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Michauxia campanuloidesÇamlıyayla / Mersin
Mayıs 2018 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Michauxia türleri: M.campanuloides, M.laevigata, M.nuda, M.tchihatcheffii, M.thyrsoidea
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)