floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Polygonatum multiflorum
 
Kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Polygonatum multiflorumPolygonatum multiflorumPolygonatum multiflorum
Gözlem bildir
Mührüsüleyman
Asparagaceae / Polygonatum / Polygonatum multiflorum
mapmapmapmap
Mührüsüleyman (Polygonatum multiflorum) Kuşkonmazgiller (Asparagaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Güney Marmara, Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 460-1165 m kestane ormanları ve çayırlıklarda gelişim gösterirler.

Türkçe literatürde genellikle Mührüsüleyman olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kurtpençesi, bolboğum veya dolamaotu olarak bilinir. Bilimsel olarak Polygonatum multiflorum (L.) All. şeklinde tanımlanır.

Polygonatum etimolojisi

Polygonatum Yunancada `çok` anlamına gelen poly öneki ile `eklem` anlamına gelen gonat kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

multiflorum etimolojisi

Multiflorum Latincede `çok sayıda` anlamına gelen multi kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen florus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. All. kısaltması bilim insanı Carlo Allioni (1728-1804) için kullanılmıştır.

Morfoloji


15-90 cm arasında boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler tüysüz, düz ve yuvarlaktır. Yapraklar genişçe yumurtamsı, genişçe eliptik veya eliptik- mızraksı; 55-110 x 12-45 mm boyutlarda, tüysüz, sapsız veya kısaca saplıdır. Çiçeklenme Temmuz-Eylül ayları arasında; çiçek durumu salkım, dipte 3-4 çiçekli, uçta daha az; çiçekler kokusuz; çiçek sapı tüysüz; çiçek zarfı (çanak+taç) 17-18 x ~ 3 mm boyutlarda, orta kısmı büzülmüş; sapçıklar seyrek ince tüylüdür. Meyve üzümsü; mavimsi-siyah renkte, 7-9 mm çaptadır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Polygonatum multiflorumKastamonu
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Polygonatum multiflorumEsenköy / Yenice / Karabük
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Polygonatum türleri: P.glaberrimum, P.hirtum, P.multiflorum, P.orientale, P.sibiricum, P.verticillatum
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)