floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Thlaspi arvense
 
Çamkoru TP / Ankara - Ekim 2018 © Serdar Ölez
Thlaspi arvenseThlaspi arvenseThlaspi arvenseThlaspi arvenseThlaspi arvenseThlaspi arvense
Gözlem bildir
Ekin Dağarcığı
Brassicaceae / Thlaspi / Thlaspi arvense
Ekindağarcığı (Thlaspi arvense) Turpgiller (Brassicaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Güney Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1800 m yükseltiler arasında; yol kenarları, tarlalar, döküntü alanlar, çayırlıklar, bahçeler, dere boyu toprak yığınları, bozkır ağaçlıkları, çalılıklar, yamaçlar, taşkın ovaları ve koruluklarda doğal gelişim gösterebilirler.


Türkiye genelinde Ekindağarcığı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde tarla akça çiçeği olarak bilinir. Bilimsel olarak Thlaspi arvense L. şeklinde tanımlanır. Arvense Latincede tarla, tarladan, tarla ile ilgili anlamlarında kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

10-70 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde basittir veya üst kısımlarda dallanmıştır. Dip yaprakları rozet şeklinde dizilmemişlerdir; ters mızraksı veya ıspatulamsı formda ve 1-5 cm × 4-23 mm boyutlarda ve uzun saplıdır. Gövde yaprakları dikdörtgenimsi veya mızraksı formda ve 1.5-4 cm × 5-15 mm boyutlardadır; dip kısmı sapı kavrar durumdadır; kenarlar sıklıkla dişlidir. Çiçeklenme sıklıkla Şubat-Mayıs ayları arasında gerçekleşir; taç yapraklar 3-5 x 1.5-2 mm boyutlarda, uç kısmı tepesi kesik görünümdedir; çiçek kurulu meyvelenme zamanına doğru daha da uzar. Meyve sapı hafifçe yukarı doğru kıvrımlıdır ve 7-12 mm uzunluktadır; kısa karpelli meyve hemen hemen daireseldir ve 10-15 mm çaptadır; tepesel girinti (tepecik kalıntısını da kapsayacak şekilde) 2-4 mm uzunluktadır; tohum bölmesi 8-11 mm x 1 , 5-2 mm boyutlardadır; tohumlar 2 katmanlı, koyu kahverengidir.Gözlemler
Ardıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Thlaspi türleri: T.aghricum, T.alliaceum, T.antitauricum, T.arvense, T.bornmuelleri, T.bovis, T.cappadocicum, T.capricornutum, T.ceratocarpon, T.cilicium, T.crassifolium, T.crassiusculum, T.dolichocarpum, T.eigii, T.elegans, T.huber-morathii, T.huetii, T.jaubertii, T.kilicii, T.kochianum, T.kurdicum, T.leblebicii, T.lilacinum, T.orbiculatum, T.oxyceras, T.rechingeri, T.rosulare, T.stylosum, T.syriacum, T.triangulare, T.watsonii
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)