floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Acacia karroo
 
Mavişehir / Karşıyaka / İzmir - Haziran 2021 © Serdar Ölez
Acacia karrooAcacia karrooAcacia karrooAcacia karrooAcacia karrooAcacia karroo
Gözlem bildir
Akasya
Fabaceae / Acacia / Acacia karroo
Akasya (Acacia karroo) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Ormanlık alanlarda, ağaçlıklı otlaklarda; en iyi 800-900 mm yıllık yağış alan gelişim derin topraklarda gösterirler.

Türkiye genelinde Akasya olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde çit akasya veya dikenli akasya olarak bilinir. Bilimsel olarak Acacia karroo Hayne şeklinde tanımlanır. Acacia Eski Yunanca'da (1540) `dikenli Mısır ağacı` olarak tanımlanan akakia kelimesinden türetilmiştir. Karroo Güney Afrika'da kurak bir platonun verilen isimdir; tür örneğinin ilk olarak bu platoda rastlandığına işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Hayne kısaltması bilim insanı Friedrich Gottlob Hayne (1763-1832) için kullanılmıştır.
Morfoloji

3-15 m boylanabilen, herdem yeşil, nadiren çalımsı bir türdür. Gövde kabuğu koyu kırmızı - kahverengi veya siyahımsı; genç dallar tüysüz veya nadiren belli belirsiz seyrek tüylü; stipül sivri dikenli, 7 cm uzun, oldukça gürbüz, beyazımsı, sıklıkla aşağı bükülmüş, bazen iğsi-şişik, 1 cm veya daha kalındır. Yapraklar iki katlı tüysü birleşik, yaprakçık bölmeleri dibi tek veya çift bezeli; yaprakçık bölmesi 2-7 çift; yaprakçıklar 5-15 çift, 4-7 x 1-3 mm, tüysüz veya nadiren kenarları kirpikli, bezeli, küt uçlu, sivrimsi veya sivri çıkıntılıdır. Çiçekler derin veya altın sarı, yaprak koltuklarında, 8-12 mm çapta; çanak 1.25-2 mm uzun, tüysüz; taç yaprak 2.5-3 mm uzun ve tüysüzdür. Meyve legümen, kendi kendine açılan, 6-16 x 0.6-0.9 cm, şeritsi-oraksı, genellikle tohum araları büzük ve tüysüz; tohumlar zeytin yeşili - kahverengi, 5-8 x 3-5 mm, dikdörtgenimsi-eliptik, yassı; gözenek 4.5-5.5 x 2-3.5 mm boyutlardadır.

Gözlemler


Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Haziran 2021 ©Serdar Ölez
Çeşme / İzmir
Ekim 2015 ©Ahmet Demirtaş
Adana
Kasım 2011 ©Ahmet Demirtaş
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Acacia türleri: A.dealbata, A.farnesiana, A.karroo, A.longifolia, A.mearnsii, A.retinodes, A.saligna
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)