floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Picris hieracioides
 
Kırşehir - Haziran 2017 © Serdar Ölez
Picris hieracioidesPicris hieracioidesPicris hieracioides
Gözlem bildir
Deli Şiro
Asteraceae / Picris / Picris hieracioides
Delişiro (Picris hieracioides) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 340-2300 m arası yüksekliklerde, çayırlıklar, akarsu toprak yığınları ve yol kenarlarında gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Picris hieracioides L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

30-120 cm boylanabilen, tek, iki yıllık veya kısa ömürlü çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeler dik, genellikle şemsiyemsi yanal dallı, kısa yünsü tüy örtülüdür. Yapraklar dipte ters mızraksı, 9-2 x 1-4.5 cm, dışbükey, kenarlar sapa doğru iç bükey, kenarlar genellikle kaba ve ayrık dişli; gövde yaprakları şeritsi - ters mızraksı, ± tam kenarlı, yukarıdakiler daha küçüktür. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; çiçek kümesi sapı kalınlaşmamış; involukral brakteler 1-1.3 x 1-1.5 cm; dilcik zarsı, ~6 mm involukrumdan dışa taşmıştır. Meyve sert kabuklu, homomorfik, iğsi, 3-4 mm, tüysüz; pappus tüyleri 5.5-6.5 mm, çok sayıdadır.

Gözlemler


Kırşehir
Haziran 2017 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan P. hieracioides taksonları: Picris hieracioides subsp. hieracioides
Türkiye´de doğal yayılan Picris türleri: P.amalecitana, P.campylocarpa, P.cyprica, P.hieracioides, P.kotschyi, P.olympica, P.pauciflora, P.rhagadioloides, P.strigosa
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)