floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Salsola kali
 
Aydıncık / Mersin - Ağustos 2019 © Serdar Ölez
Salsola kaliSalsola kaliSalsola kaliSalsola kaliSalsola kaliSalsola kali
Gözlem bildir
Döngele
Amaranthaceae / Salsola / Salsola kali
Döngele (Salsola kali) Ispanakgiller (Amaranthaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Antalya alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; kumluk alanlarda, denize yakın tuzca zengin topraklarda; iç kısımlarda döküntü-tuzlu alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Salsola kali L. şeklinde tanımlanır. Salsola {Latince}: tuzlu. Kali Hindistan'da Güney Canara yazıtlarında belirtilen bir çim türünü ifade eder; ekilmemiş alanlarda nehrin yakınlarında yetişen bir tür çimdir. Kali ayrıca doğu Asya dinlerinde yıkıcı ve ölümcül bir tanrıyı tanımlar. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

5-50 cm boylanabilen, tuzcul bir bitkidir. Gövdeler kabarcıklı-kıllı veya nadiren tüysüz; dik veya yukarı doğru yükselen, tabandan itibaren dallanmış; dallar yay gibi bükülü veya nadiren yere yayılı şekildedir. Yapraklar almaşık dizili; yaprak ayası şeritsi, etli, genellikle tabanda şişik değil, ± sivri uçlu ve 1-1.5 mm sert dikenli uçludur. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz arasında; çiçek kurulu olgunlukta değişime uğrayan, genellikle almaşık 2 brakte koltuğunda 1 çiçekli; brakteler geriye bükülmüş, uç kısım biz şeklinde dikene indirgenmiş; brakteol yok veya tabanda çiçek örtüsü tabanına bitişik; çiçek örtüsü dilimleri görece daha dar veya alt çiçeklerde yok, keskin uçlu, tüysüz; meyvelenme sırasında çiçek örtüsü 4-6 (-8) mm çaptadır.

Gözlemler


Aydıncık / Mersin
Ağustos 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Salsola türleri: S.anatolica, S.boissieri, S.brachiata, S.crassa, S.cyrenaica, S.dendroides, S.grandis, S.incanescens, S.inermis, S.kali, S.laricina, S.macera, S.nitraria, S.soda, S.stenoptera, S.tragus, S.turcica, S.verrucosa
Kaynaklar
  1. Flora of North America | Vol. 4 Page 399-401
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)