floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rhynchocorys stricta
 
NaN°K, NaN°D - Mayıs 2021 © Gul M
Rhynchocorys strictaRhynchocorys strictaRhynchocorys strictaRhynchocorys strictaRhynchocorys strictaRhynchocorys stricta
Gözlem bildir
Hoş filburnu
Orobanchaceae / Rhynchocorys / Rhynchocorys stricta
Hoşfilburnu (Rhynchocorys stricta) Canavarotugiller (Orobanchaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1370-2700 m yükseklikler arasında; çayırlıklar, orman kenarları ve taşlık yamaçlarda doğal olarak yetişir.

Bilimsel olarak Rhynchocorys stricta (K.Koch) Albov şeklinde tanımlanır. Rhynchocorys eski Yunancada `hortum, namlu, burun` anlamına gelen ῥύγχος (rhúnkhos) kelimesi ile `miğfer, başlık, kafa` anlamına gelen κόρυς (kórus) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin çiçeklerinin fil kafasına benzer şekline işaret eder. Stricta {Latince}: yassı, bastırılmış, sıkıştırırlmış. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. K.Koch kısaltması bilim insanı Karl(Carl) Heinrich Emil (Ludwig) Koch (1809-1879) için kullanılmıştır. Albov kısaltması bilim insanı Nikolai Michailovich Albov (1866-1897) için kullanılmıştır.
Morfoloji
10-30 cm boylanabilen, tek yıllık, salgılı-cılız tüylü veya ülgerli, otsu bir türdür. Gövdeler dik, dallanmayan veya yukarıdan dallanmış şekildedir. Yapraklar üçgen biçimli veya yumurtamsı formda, 3 x 1.3 cm boyutlarda, kenarları küt veya testere dişli ve çok kısa saplıdır. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleşir; çiçekler seyrek veya yoğuna yakındır; çiçekler tekil ve üst yaprakların koltuk altındadır; çiçek sapı 3 mm uzunluktadır; çanak borumsu-çan şeklinde ve 10 mm boydadır; tüp ~4 mm uzunluktadır; taç altın sarı veya sarı renkte, ~ 18 mm uzunluktadır, çanak tüpü ~ 5 mm uzunluktzdır; üst dudak ~ 13 mm (~ 6-8 mm düz gaga dahil) boydadır; alt dudak 13 x 15 mm boyutlarda ve 3 eşit lobludur. Kapsül meyve ~ 5 x 4.5 mm boyutlarda ve yuvarlağımsıdır, yüzey ülgerli tüylüdür; tohumlar 4-8 adet, 2.3 x 1.8 mm boyutlarda ve ağsı yüzeylidir.


Gözlemler
NaN°K, NaN°D
Mayıs 2021 ©Gul M
Maçahel / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Rhynchocorys türleri: R.elephas, R.kurdica, R.odontophylla, R.orientalis, R.stricta
Kaynaklar
  1. Davis, 1978, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:6 Page:781
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)