floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Picea orientalis
 
Çamlıhemşin / Rize - Eylül 2012 © Ahmet Demirtaş
Picea orientalisPicea orientalisPicea orientalisPicea orientalisPicea orientalisPicea orientalis
Gözlem bildir
Doğu ladini
Pinaceae / Picea / Picea orientalis
Lâdin (Picea orientalis) Çamgiller (Pinaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta ve Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. (50-) 1000-2000 m yükseklikler arasında; karışık ormanlarda, sıklıkla dominant ağaç olarak yetişir.

Bilimsel olarak Picea orientalis (L.) Peterm. şeklinde tanımlanır. Picea cins adının Latincede `reçine` anlamına gelen pix kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Peterm. kısaltması bilim insanı Wilhelm Ludwig Petermann (1806-1855) için kullanılmıştır.
Morfoloji

35 m boylanabilen, kozalaklı bir türdür. Gövde yoğun dallanmış; dallar gövdeye çevrel dizili; genç filizler salgılı - cılız tüylüdür. Yapraklar koyu yeşil, basık, dört köşeli ve küt uçludur. Erkek kozalaklar önceki yıl sürgünlerindeki iğne yaprakların koltuğunda, elipsoid, ~ 1 cm ve pembe renkte; dişi kozalaklar bir önceki yıl sürgününün ucunda, 7-10 x 1-3 cm boyutlardadır.

Gözlemler


Subaşı / Pazar / Rize
Ağustos 2022 ©Serdar Ölez
Kula / Manisa
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Hacıazizler / Kaynaşlı / Düzce
Ekim 2020 ©Serdar Ölez
Oran / Ankara
Haziran 2011 ©Ahmet Demirtaş
Şavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Çamlıhemşin / Rize
Eylül 2012 ©Ahmet Demirtaş
IUCN Kırmızı Liste Kategorisi
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Picea türleri: P.orientalis
Türkiye´de varlığı bilinen diğer Picea türleri: P.abies
Gözlem bildirilen diğer Picea türleri: P.glauca, P.pungens, P.abies
Kaynaklar
  1. Davis, 1965, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:1 Page; 69
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)