floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tetraclinis articulata
 
Mersin - Mayıs 2019 © Can Yücesoy
Tetraclinis articulataTetraclinis articulataTetraclinis articulataTetraclinis articulataTetraclinis articulataTetraclinis articulata
Gözlem bildir
Sandarak ağacı
Cupressaceae / Tetraclinis / Tetraclinis articulata
Sandarak ağacı (Tetraclinis articulata) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan bir türdür. Bu tür egzotik bir tür olabilir; bir kültür türü olabilir; veya henüz doğal tür kayıtlarımıza ekleyemediğimiz bir tür olabilir. Cezayir, Tunus ve Fas'ın Atlas Dağları'na özgü bir türdür.  İspanya'nın güneydoğusunda ve Malta'da düşük popülasyonlu toplulukları da mevcuttur. Malta'nın ulusal ağacı olmasına rağmen ülkede doğal yayılımı oldukça azalmıştır. Sıcak, kuru subtropikal Akdeniz ikliminde ve nispeten düşük rakımlarda yetişir. Kesildiklerinde toprakta kalan kütükten filiz verme yeteneğine sahip az sayıda kozalaklı türlerindendir. Orman yangınları sonrasında hızlı toparlanırlar ve hayvan baskısına karşı ılımlı bir adaptasyon geliştirmişlerdir.


Tetraclinis articulata Türkçede Sandarak ağacı olarak adlandırılır. Articulata Latincede mafsallı anlamına gelir.
Morfoloji
6-15 m (nadiren 20 m) boylanabilen, 50 cm (nadiren 1 m) gövde çapı oluşturabilen, yavaş büyüyen, kozalaklı bir türdür. Sıklıkla tabandan itibaren iki veya daha fazla kütük gövde oluşturur. Yapraklar pulsu, 1-8 x 1-1.5 mm boyutlarda ve karşılıklı çift çapraz dizilidir; ardışık çiftler birbirlerine bir yakın-bir uzak şeklindedir ve dörtlü çevrel dizili izlenimi verir. Kozalaklar 10-15 mm uzunlukta, iki karşılıklı çiftte dört pullu ve önceleri yeşil olgunlaşınca kahverengi renktedir; olgunlaşma tozlaşmadan itibaren 8 ayda gerçekleşir; tohumlar 5-7 x 2 mm boyutlarda, her iki yanı kanatlı; tohum kanatları 3-4 mm genişlikte ve kağıtsıdır.


Gözlemler
Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Şubat 2021 ©Serdar Ölez
Mersin
Mayıs 2019 ©Can Yücesoy
Kaynaklar
  1. Tetraclinis. (2020, April 18). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved May 12, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraclinis
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)