floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Microthlaspi perfoliatum
 
Çayırhan / Ankara - Mart 2019 © Serdar Ölez
Microthlaspi perfoliatumMicrothlaspi perfoliatumMicrothlaspi perfoliatumMicrothlaspi perfoliatumMicrothlaspi perfoliatumMicrothlaspi perfoliatumphotos
Gözlem bildir
Giyle
Brassicaceae / Microthlaspi / Microthlaspi perfoliatum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Giyle (Microthlaspi perfoliatum) Turpgiller (Brassicaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2570 m yükseklikler arasında; döküntü topraklarda veya tarım topraklarında zararlı ot olarak yetişir.

Bilimsel olarak Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. F.K.Mey. kısaltması bilim insanı Friedrich Karl Meyer (1926-2012) için kullanılmıştır.

Morfoloji


5-20 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler basit, bir veya çok sayıda, bazen üst kısımları dallanmış ve tüysüzdür. Dip yapraklar yumurtamsı veya genişçe eliptik, 0.3-2 cm × 2-10 mm, taban kamamsı veya sipsivri, tam kenarlı veya nadiren birkaç dişli; uç kısım yuvarlağımsı; sap yaprakları mızraksı veya dikdörtgenimsi-mızraksı, sapı kavrayan/saran, tam kenarlı veya nadiren dişli ve az çok dumanlı yüzeylidir. Çiçeklenme Şubat-Mayıs ayları arasında; taç yapraklar dikdörtgenimsi, yuvarlağımsı uçludur. Meyve sapı yatay olarak yayılı, 4-8 mm; meyve kısa karpelli ters yüreksi uçlu, 5-7 x 4-5 mm, uç girinti geniş ve sığ (sapsız veya kısa boyuncuk dahil); bölme 4-5 x 1.5-3 mm, asimetrik; tohumlar her bölümde 2-3 adet, altın-kahverengi, pürüzsüz ve yapışkandır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Microthlaspi perfoliatumÇakıloba / Beypazarı / Ankara
Mart 2021 ©Serdar Ölez
Microthlaspi perfoliatumÇayırhan / Ankara
Mart 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Microthlaspi türleri: M.perfoliatum, M.sylvarum-cedri
Kaynaklar
  1. Davis, 1965, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:1 Page; 333 ve Chinese Plant Names Page:42
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)