floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Pinus halepensis
 
Foça / İzmir - Ağustos 2014 © Ahmet Demirtaş
Pinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensis
Gözlem bildir
Halep çamı
Pinaceae / Pinus / Pinus halepensis
Halepçamı (Pinus halepensis) Çamgiller (Pinaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Asıl Ege, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Sıklıkla deniz seviyesi ile 100 m yükseklikler arasında doğal gelişim gösterse de, Fas'ta 2000 m üzerinde yüksekliklerde rastanmıştır[3]. -2 ve 10°C sıcaklıklarda ve yıllık 350 and 700mm yağış alan bölgelerde sağlıklı gelişişim gösterirler.


Türkiye genelinde Halepçamı olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde halepçamı olarak bilinir. Bilimsel olarak Pinus halepensis Mill. şeklinde tanımlanır. Pinus {Latince}: çam ağacı. Halepensis: Türün Suriye'nin Halep şehrine özgü olduğunu veya ilk tür örneğinin Suriye'nin Halep şehrinde tespit edildiğine işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Mill. kısaltması bilim insanı Philip Miller (1691-1771) için kullanılmıştır.
Morfoloji
Yaklaşık 20 m kadar boylanabilen, 100 cm kadar gövde çapı geliştirebilen, kozalaklı bir türdür. Gövde kabuğu başlangıçta grimsi ve pürüzsüz, yaşlandıkça kızıl-kahve renkte ve inceden inceye yarıklı; taç başlangıçta koniktir ve yaşlandıkça yayvanlaşır. İğne yapraklar tek kın içerisinde ikili, nadiren üçlü gruplarda, 6-12 cm x 1 mm boyutlarda; stoma çizgileri tüm yaprağı kaplar durumdadır. Dişi çiçeklerin uzunluğu yaklaşık 1 cm'dir. Kozalaklar saplı, 5-12 cm uzunlukta, gençken kapalı, başlangıçta yeşil renktedir ve 24 ay içerisinde kırmızımsı-kahverengiye dönüşür; tohumlar kanatlı, 5-6 mm uzunluğunda, oval ve siyahtır; tohum gelişimi ve kozalağın açılması yangın gibi yüksek sıcaklıklarla karşılaşması durumunda hızla tamamlanır.


Gözlemler
Rixos / Antalya
Nisan 2011 ©Ahmet Demirtaş
Foça / İzmir
Ağustos 2014 ©Ahmet Demirtaş
Arsuz / Antakya
Mart 2016 ©Ahmet Demirtaş
Mardin
Nisan 2014 ©Ahmet Demirtaş
Çeşme / izmir
Haziran 2011 ©Ahmet Demirtaş
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Pinus türleri: P.brutia, P.halepensis, P.nigra, P.pinaster, P.pinea, P.radiata, P.sylvestris
Gözlem bildirilen diğer Pinus türleri: P.mugo, P.strobus, P.wallichiana
Kaynaklar
  1. A. Mauri, M. Di Leo, D. de Rigo, G. Caudullo. (n.d.). Pinus halepensis. Forest. https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Pinus_halepensis_brutia.pdf
  2. Türkiye'nin Ağaç Arşivi. (n.d.). Agaclar.org. https://www.agaclar.org/agac.asp?id=864
  3. A. Boulli, M. Baaziz & O. M'Hirit. (n.d.). Polymorphism of natural populations of Pinus halepensis Mill. in Morocco as revealed by morphological characters. Home - Springer. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1017571904517
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)