floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Rochelia disperma
 
Gökler / Kulu / Konya - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Rochelia dispermaRochelia dispermaRochelia dispermaRochelia dispermaRochelia dispermaRochelia dispermaphotos
Gözlem bildir
Kuşcırnağı
Boraginaceae / Rochelia / Rochelia disperma
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kuşcırnağı (Rochelia disperma) Hodangiller (Boraginaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 360-2050 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, bozkırlar, ardıç çalılıklar, tahrip edilmiş alanlar ve nadas tarlalarında doğal gelişim gösterebilirler.


Bilimsel olarak Rochelia disperma (L.f.) K.Koch şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L.f. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1741-1783) için kullanılmıştır. K.Koch kısaltması bilim insanı Karl(Carl) Heinrich Emil (Ludwig) Koch (1809-1879) için kullanılmıştır.

Morfoloji


6-28 mm boylanabilen, basit veya dallanmış, tek yıllık, otsu bir türdür. Dip yapraklar 10-30 x 3-5 mm boyutlarda, ispatula biçimli - ters yumurtamsı, küt uçlu ve saplı; gövde kısmındaki yapraklar 10-30 x 1-5 mm boyutlarda, şeritsi - dikdörtgenimsi veya hemen hemen şeritsi, keskin uçlu ve sapsızdır. Çiçeklenme Mart - Haziran ayları arasında; brakte şeritsi formda, 3-10 mm uzunlukta; çiçek sapı 0-1 mm uzunlukta; çanak 5 loblu, loblar çiçek zamanı daha küçük, meyve olgunlaştıkça daha büyük; taç gök mavi, boyun 2 mm uzunlukta, uç geniş kısım ~ 1.2 mm çaptadır. Sert kabuklu küçük meyve ~ 2.5 mm çaptadır.


listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Rochelia disperma Afyonkarahisar
Mayıs 2023 ©Serdar Ölez
Rochelia dispermaGökler / Kulu / Konya
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan R. disperma taksonları: Rochelia disperma var. disperma
Türkiye´de doğal yayılan Rochelia türleri: R.cancellata, R.cardiosepala, R.disperma
Kaynaklar
  1. Davis, P. H. (1978). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:6. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)