floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Linum austriacum
 
Haymana / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Linum austriacumLinum austriacumLinum austriacumLinum austriacumLinum austriacum
Gözlem bildir
Zeyrek
Linaceae / Linum / Linum austriacum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Zeyrek (Linum austriacum) Ketengiller (Linaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; tahrip edilmiş yerler, bozkırlar, nadas tarlaları ve yol kenarlarında doğal gelişim gösterebilirler. 


Türkçe literatürde genellikle Zeyrek olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde puslu zeyrek olarak bilinir. Bilimsel olarak Linum austriacum L. şeklinde tanımlanır.

Linum etimolojisi

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


30-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler birbirlerinden uzaklaşır şekilde, çok çiçekli talkım (cymes) çiçek kurulları taşır. Yapraklar şeritsi veya şeritsi-dikdörtgenimsi, keskin uçlu, kalın, tek damarlı, 10-20 mm uzunlukta, dumanlı ve pürüzsüz yüzeyli veya mercek altında görülebilen az derecede pulsu yüzeylidir. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek sapı meyve zamanı aşağı bükülmüş veya geriye doğru kıvrımlı, 10-25 mm uzunlukta; çanak yapraklar belirgin 3-5 damarlı, 3-5 mm, dışta kalanlar dikdörtgenimsi, küt veya keskin uçlu, sıklıkla dikensi uçlu, içte kalanlar eliptik-daire şeklinde ve küt uçlu; taç yapraklar 13-20 mm, mavi; tepecik dikdörtgenimsi-top başlıdır. Kapsül meyve 5-8 mm uzunluktadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Linum austriacumPülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Linum austriacumGençali / Ayaş / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Linum austriacumHaymana / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Linum austriacumKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan L. austriacum taksonları: Linum austriacum subsp. austriacum, Linum austriacum subsp. glaucescens
Türkiye´de doğal yayılan Linum türleri: L.annotinum, L.arboreum, L.aretioides, L.aroanium, L.austriacum, L.bienne, L.boissieri, L.cariense, L.catharticum, L.ciliatum, L.corymbulosum, L.densiflorum, L.empetrifolium, L.ertugrulii, L.flavum, L.hirsutum, L.hypericifolium, L.kaynakiae, L.maritimum, L.meletonis, L.mucronatum, L.nervosum, L.nodiflorum, L.obtusatum, L.olympicum, L.pamphylicum, L.persicum, L.peyronii, L.pubescens, L.punctatum, L.seljukorum, L.strictum, L.tauricum, L.tenuifolium, L.tmoleum, L.triflorum, L.trigynum, L.unguiculatum, L.usitatissimum, L.vanense, L.virgultorum, L.vuralianum
Gözlem bildirilen diğer Linum türleri: L.grandiflorum
Kaynaklar
  1. Davis, P. H. (1967). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:2. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)