floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Mycena inclinata
 
Akçakoca / Düzce - Ekim 2018 © Mustafa Gökmen
Mycena inclinata
Gözlem bildir
Meşe kütüğü mantarı
Mycenaceae / Mycena / Mycena inclinata
map
Mycena inclinata, özellikle meşe ağaçlarının kesilen kütüklerinde veya yıkılmış/kırılmış cansız gövde ve dallarında kümeler halinde gelişir. Sıklıkla ilkbahar veya sonbaharda, ılıman iklimli bölgelede ise yumuşak geçen kış aylarında da gözlenebilirler. Zehirli olmamakla beraber kokulu ve lezzetsizdir.
Mycene inclinata çürükçüldür. Hemen her zaman meşe ağaçlarının köklerinde, kütüklerinde, yıkılmış gövdelerinde veya ölü dallarında gelişirler. Hem kuzey hem de güney yarımkürenin çoğu kısmında bulunur. Özellikle kuzey ve orta ülkelerde olmak üzere, Avrupa anakarasının genelinde yaygındır; Kuzey Afrika, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralasya'nın birçok bölgesinde gözlenmiştir. Çoğunlukla kümeler halinde nadiren tekil veya birkaçı birarada çıkarlar.


Mycena inclinata Türkçede Meşe kütüğü mantarı olarak adlandırılır.

Mycena etimolojisi

Mycena cins adı Eski Yunancada `mantar` anlamına gelen μύκης (múkēs) kelimesinden türetilmiştir.

inclinata etimolojisi

Inclanata Latincede `bir yana yatmış, meyletmiş, eğilmiş` anlamına gelen inclanatus sıfatının dişil şeklidir; mantarlarda gövdenin dip kısmının zeminden eğik çıktığı halde, şapkanın yere paralel olacağı şekilde dik olarak yükselmesine işaret eder.

Morfoloji


Şapka
1-5 cm çapta; önceleri geniş konik, sonraları geniş çan şekilli, merkezi çıkıntılı; belirsiz bir şekilde radyal olarak çizgili
yiv
li; çıplak ve yapışkan yüzeyli; kenarlar gençken genellikle küçük, saçak benzeri dişi, olgunlukta hırpalanmış yırtıklı veya yarıklı; renk değişken, kahverengi ile sarımsı kahverengi veya kahverengimsi veya ten rengi, ancak renkten bağımsız genellikle sarı lekeli alanları bulunur; güneş ışığına maruz kaldığında kirli beyaz rente solar.
Lamel
ler
Sapa dar bir şekilde tuttunmuş;
dar aralıklı
veya neredeyse
geniş aralıklı
dizili; olgunlaştığında bazen gelişmiş çapraz lamelli; beyazımsı ile soluk grimsi arası renkte, olgunlukta bazen sarımsı veya pembemsi renktedir;
lamel
lerde morarma veya lekelenme oluşmaz.
Sap
5-10 cm boyda; 2-4 mm homojen çapta; ortası boş; yüzeyi çıplak veya özellikle gençken küçük lifler ve
pul
larla; üst kısımlar beyazımsı, orta sarımsı ve alt kısım ise kahverengi ile kırmızımsı-kahverengi arası bir renktedir.
Spor izi
beyaz; sporlar 7-10 x 5-7 µ boyutlarda; amiloid (iyot ile kırmızı veya maviye dönüşür); geniş eliptik formda ve pürüzsüzdür.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Mycena inclinataAkçakoca / Düzce
Ekim 2018 ©Mustafa Gökmen
Kaynaklar
  1. Mycena inclinata (MushroomExpert.Com). (n.d.). MushroomExpert.Com. https://www.mushroomexpert.com/mycena_inclinata.html
  2. Mycena inclinata, clustered bonnet, identification. (n.d.). Wildflowers, wild orchids, fungi, wildlife; nature books, reserves. https://www.first-nature.com/fungi/mycena-inclinata.php#etymology
  3. Mycena inclinata. (n.d.). The genus Mycena of Northern Europe. https://mycena.no/inclinata.htm
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)