floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Polygala myrtifolia
 
Bostanlı / İzmir - Kasım 2019 © Serdar Ölez
Polygala myrtifoliaPolygala myrtifoliaPolygala myrtifoliaPolygala myrtifolia
Gözlem bildir
Çalı sütotu
Polygalaceae / Polygala / Polygala myrtifolia
Çalısütotu (Polygala myrtifolia) Sütotugiller (Polygalaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Adana alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir.

Türkiye genelinde çalısütotu olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde mersin yapraklı sütotu olarak bilinir. Bilimsel olarak Polygala myrtifolia L. şeklinde tanımlanır. Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir. Myrtifolia Yunancada `yaban mersini` anlamına gelen myrt/myrtos kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; tür yapraklarının yaban mersini yapraklarına benzerliğine işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.
Morfoloji

3 m kadar boylanabilen, uygun koşullarda herdem yeşil, yere yayılı çalı veya tek gövde ağaççık olarak gelişebilen odunsu bir türdür. Genç gövdelerde çok sayıda kısa, ince ve kıvrımlı tüy bulunur; buna karşın yaşlı dallar tüysüzdür. Yapraklar 15-40 x 5-20 mm boyutlarda, oval veya eliptik formda ve sıklıkla tüysüzdür. Çiçekler baklagilimsidir, düzensiz grupludur ve dalların uç kısmındadır, her biri 12-18 x 7-13 boyutlardadır; çanak yapraklar 5 adettir, eflatun veya açık mor renktedir, içte kalan 2΄si taç yaprağı görünümündedir, daha büyüktür ve kanat şeklinde açılmıştır; taç yapraklar 3 adettir, beyaz veya soluk açık mor renkte ve düzensiz bordo lekelidir, tüm taç yapraklar fırçamsı bir çıkıntı oluşturacak şekilde en alttaki taç yaprak ile bütünleşmişlerdir, bütünleşik yaprak kanatlardan daha kısadır; ercikler 8 adettir, birarada ve tüp şeklinde bütünleşik taç yaprağa kaynamışlardır; başçıklar tepesel gözeneklere açılır; yumurtalık üstdurumlu ve 2 bölmelidir. Kapsül meyve 8-10 x 8-10 mm boyutlardadır, daireseldir ve uç kısmı çentiklidir; tohumlar 2 adettir, yaklaşık 4.5 mm boydadır ve yüzeyleri kısa tüylerle kaplıdır.Gözlemler
Bostanlı / İzmir
Kasım 2019 ©Serdar Ölez
Diğer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Polygala türleri: P.alpestris, P.anatolica, P.comosa, P.hohenackeriana, P.inexpectata, P.major, P.monspeliaca, P.myrtifolia, P.papilionacea, P.peshmenii, P.pruinosa, P.stocksiana, P.supina, P.transcaucasica, P.venulosa, P.vulgaris
Kaynaklar
  1. Atlas of Living Australia. (n.d.). Profile. Profile collections | Atlas of Living Australia. https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-australia/profile/Polygala%20myrtifolia
  2. Polygala myrtifolia. (2020, January 10). Tree SA | Your guide to South African trees. https://treesa.org/polygala-myrtifolia/
  3. Factsheet -polygalaceae. (n.d.). Lucidcentral https://keyserver.lucidcentral.org/key-server/data/04030b04-0102-4b0c-8e07-0e0105010a0f/media/Html/Polygalaceae.htm
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)