floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Spergularia media
 
Akliman / Sinop - Ekim 2020 © Mustafa Gökmen
Spergularia mediaSpergularia mediaSpergularia mediaSpergularia mediaSpergularia media
Gözlem bildir
Kuş remilotu
Caryophyllaceae / Spergularia / Spergularia media
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kuşremilotu (Spergularia media) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi yakınlarında; deniz kenarlarında, tuzlu bataklıklarda ve iç kısımlarda tuzlu alanlarda gelişim gösterirler.


Bilimsel olarak Spergularia media (L.) C.Presl şeklinde tanımlanır.

media etimolojisi

Media {Latince}: orta kılıf, ara katman. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. C.Presl kısaltması bilim insanı Carl (Karl, Carel, Carolus) Bo?ivoj (Boriwog, Boriwag) Presl (1794-1852) için kullanılmıştır.

Morfoloji


5-40 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler boylu boyunca tüysüz veya çiçeklendiğinde salgılı tüylü-tüylüdür; yaşlı gövdeler gürbüz ve odunsudur. Yapraklar etli, seyrek demetler halinde ve dikensi uçludur; stipül genişçe üçgen biçimlidir ve sivri uçlu değildir. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos aayları arasında gerçekleşir; çanak yapraklar 4-6 mm uzunluktadır; taç yapraklar beyaz veya pembedir, boyları çanak yapraklara eşit veya biraz daha uzundur; ercikler 10 adettir. Kapsül meyve 7-9 mm uzunluktadır ve çanaktan dışarı taşar. Tohumlar 0.7-1 mm uzunlukta ve koyu kahverengidir; yüzeyler pürüzsüz veya siğillidir; genellikle kanatlıdır, kanat kenarı tam veya hafifçe bölünmüştür.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Spergularia mediaAkliman / Sinop
Ekim 2020 ©Mustafa Gökmen
Spergularia mediaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker ve ark.

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Spergularia türleri: S.bocconei, S.diandra, S.lycia, S.marina, S.media, S.rubra, S.sezer-zenginii
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)