floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Amanita muscaria
 
Daday / Kastamonu - Ekim 2016 © Mustafa Gökmen
Amanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaphotos
Gözlem bildir
Sinek mantarı
Amanitaceae / Amanita / Amanita muscaria
mapmapmapmapmapmapmapmap
Sinek mantarı (Amanita muscaria) - (Amanitaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Huş ağaçlıkları ve karışık orman altları

Bilimsel olarak Amanita muscaria (L.) Lam., 1783 şeklinde tanımlanır.

Amanita etimolojisi

Amanita eski Yunancada `mantar` anlamına gelen amanítēs kelimesinden türetilmiştir.

muscaria etimolojisi

Muscaria Latincede `sinek` anlamına gelen musca kelimesinden türetilmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


Şapka önceleri yarı-küresel, sıklıkla kırmızımsı, daha az sıklıkla turuncumsu renkte; sonraları daha yayvan, parlak kırmızımsı renkte ve olgunlaşmamış mantar kılıfının kalıntıları nedeni ile sarımsı pullarla kaplıdır. Yağmur sırasında bu pullar tamamen sıyrılarak şapka pürüzsüz kırmızı kalabilir.
Şapka altındaki lameller krem-beyaz renktedir, yoğun dizilidir ve gövdeye bağlanmazlar.
Gövde beyaz, volva kalıntılarıyla kaplıdır ve tepeye yakın üst kısımda bir yüksük bulunur.
Yüzük geniş, sarkık, beyaz veya kirli beyaz renktedir ve uç kısımları sarımsıdır.
Volva kese görünümünden çok sarkık pul halkalarını andırır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Amanita muscariaDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Serdar Ölez
Amanita muscariaÇamlıhemşin / Rize
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Amanita muscariaDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Amanita türleri: A.caesarea, A.muscaria, A.pantherina




Kaynaklar
  1. 'Fly agaric' Wild Food UK, Erişim tarihi Nisan 8, 2020 (https://www.wildfooduk.com/mushroom-guide/fly-agaric/)
  2. 'Amanita muscaria var. flavivolvata', Mushroom Expert, Erişim Tarihi Nisan 10, 2020 (https://www.mushroomexpert.com/amanita_muscaria_flavivolvata.html)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)